Buurtbewoners Zorg en Hoop verrichten maaiwerkzaamheden op speel- en voetbalveld Rodabaan

Buurtbewoners van Zorg en Hoop hebben op zaterdag 17 september vanaf de ochtenduren tot in de late middag maaiwerkzaamheden verricht op het speel- en voetbalveld nabij de Rodabaan.

Volgens de buurtmanager Chivaro Grot, agent van politie 1e klasse zijn er gesprekken gevoerd met de buurtbewoners. Uit één der gesprekken kwam naar voren dat het van groot belang is om het veld te onderhouden, waardoor er verschillende sportactiviteiten vooral onder de jeugd ontplooit kunnen worden.

De beheerder van de Roda Baan en andere buurtbewoners hebben verschillende maaimachines ingezet.

Naar zeggen van buurtmanager Grot is het de bedoeling dat overige sportvelden te Zorg en Hoop ook op deze manier aangepakt zullen worden.

De buurtmanagers Goeptar en Baldi begaven zich ook naar het veld om te zien hoe de werkzaamheden werden verricht.

Buurtbewoners Zorg en Hoop verrichten maaiwerkzaamheden op speel- en voetbalveld Rodabaan Korps Politie Suriname.