BUSINESS AS USUAL

Minister-president Mark Rutte van het Koninkrijk der Nederlanden, heeft zijn tweedaags bezoek aan ons land gisteravond afgerond. De Nederlandse premier was er voor een beleefdheidsbezoek op uitnodiging van president Santokhi, die aan het begin van dit jaar, een bezoek bracht aan Nederland en daar hartelijk werd ontvangen. Tijdens het bezoek van Rutte, kwamen verschillende zaken aan de orde en natuurlijk ook onderwerpen, die uiteindelijk een win-winsituatie voor beide landen moeten opleveren. Rutte is niet alleen als regeringsleider hier gearriveerd, maar heeft natuurlijk ook gelijk gekeken naar de zakelijke mogelijkheden die Suriname ons voormalige moederland zouden kunnen bieden. Het is bekend dat Nederland op industrieel gebied, gerust mag worden gezien als een ‘powerhouse’ binnen de EU, ook vanwege zijn zeer belangrijke haven Rotterdam als doorvoerpoort voor geheel West-Europa en verder. Maar Nederland staat ook bekend als handelsnatie en zal er dan ook alles aan doen, de afzetmogelijkheden van zijn industriële producten verder te verruimen. Naar verluidt, zou Rutte duidelijk hebben gemaakt, Suriname ook als ‘’hub’’ te willen gebruiken om in Holland geproduceerde waar verder binnen de Caricom te krijgen. Suriname zou in deze hele handelsketen opgenomen, daar groot voordeel uit kunnen halen en het is dan ook verstandig, hierop te anticiperen. Suriname heeft productie en investeringen nodig en het is dan ook zeker goed, indien buitenlandse investeerders en natuurlijk ook Nederlandse, zich aandienen. Het is duidelijk dat Den Haag ook toegang wil krijgen tot de markten van de Caricom en dat is zijn goed recht dat te proberen. Suriname moet niet afwijzend zijn tegen dit streven. Wat zonder meer ons vooruitgang zal opleveren, is het moment waarop wij overgaan tot exploitatie van onze aardolie- en aardgasvoorkomens. Suriname mag niet talmen wanneer het erop aankomt, de aardolie- en aardgasvoorraden aan te spreken en tegen de juiste prijzen verhandelen. Nederland als voornaam lid van de EU, zal in de zeer nabije toekomst grote behoefte hebben aan vooral aardgas, nu de Russische leverancier uitermate onbetrouwbaar is gebleken, en de EU wenst te chanteren met de toelevering van aardgas. Ook Nederland  zal zeker belangstelling hebben voor deze natuurlijke hulpbronnen en zich verder via met name de Shell, aandienen.  Men praat wel over groene energie en toepassing van deze alternatieve wijze van aanwending, maar we weten allemaal dat ook de volledige toepassing van groene energie, niet op stel en sprong kan worden gerealiseerd. Wij moeten daarom ernaar streven, de aardgas- en aardolie-exploitatie en –exporten, zo snel mogelijk aan te vangen. Het bezoek van premier Rutte aan ons land, moet daarom niet louter gezien worden als een beleefdheidsuiting, maar zeker als een aftasting van de vele mogelijkheden die er zijn en benut kunnen worden in de toekomst, waar beide landen groot voordeel bij zullen hebben. De zwartgalligen  die om voor hen bekende redenen tegen elke vorm van Nederlandse toenadering zijn, hebben tot nog toe alleen maar voor achteruitgang in dit land gezorgd en wel vanaf februari 1980.
The post BUSINESS AS USUAL .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname