Burger centraal bij Gov.sr in nieuw jasje

De burger staat centraal. Dat is het uitgangspunt van de overheidswebsite Gov.sr, die in een nieuw jasje is gestoken. President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 15 juli 2022 door middel van een ‘druk op de knop’ de pagina gelanceerd. Het staatshoofd werd bij deze gelegenheid vergezeld door first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. Het betreft de technische launch die plaatsvond in het perscentrum van het Kabinet van de President en tevens de eerste fase van het project. De nieuwe Gov.sr moet uiteindelijk maandag 18 juli 2022 reeds online te bereiken zijn voor de samenleving.
Het project heeft zes maanden in beslag genomen en is een initiatief geweest van het onderdirectoraat e-Government. Onderdirecteur Prewien Ramadhin spreekt van een complexe onderneming. “Een complex project, waarbij alle 17 ministeries betrokken zijn geweest samen met het Kabinet van de President, Kabinet van de Vicepresident, het Instituut van de First Lady en de Communicatie Dienst Suriname. Een diversiteit met uitdagingen. Ik ben trots op een ieder”, aldus de functionaris.
De nieuwe Gov.sr biedt meer dan de voorgaande. Het is naar wens van de regering gebouwd op basis van de burger als centraal punt. De pagina is vooral gebruiksvriendelijk. Nieuw is het Burgermeldpunt, waar burgers de overheid gemakkelijk kunnen bereiken voor het verschaffen van informatie en stellen van vragen. Waar nodig zal de “centrale desk” de binnengekomen meldingen doorgeleiden naar de juiste instantie. Een trackingsysteem, dat tijd en aanpak laat zien, zal ook dienen om overheidsdiensten te verbeteren. Verder biedt Gov.sr haar eerste e-services aan door middel van online formulieren. Men kan zich registreren voor bijvoorbeeld de aanvraag van een dienstverlening of goedkeuring natrekken.
Na de launch heeft zowel president Santokhi als first lady Santokhi-Seenacherry  de nieuwe website bekeken. Zij zijn ook de mening toegedaan dat de dienstverlening van de overheid efficiënter moet geschieden. Het staatshoofd en de first lady spraken hun tevredenheid uit en kijken uit naar de volgende fasen van Gov.sr. Ook de webbeheerders Dionne Sumter en Samuel Jabini van de voorlichtingsafdelingen van respectievelijk de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Justitie en Politie, zijn tevreden met de nieuwe overheidspagina. De twee departementen zullen binnenkort ook onlinediensten bieden aan de samenleving.
The post Burger centraal bij Gov.sr in nieuw jasje .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname