Buitenwereld heeft invloed op jongeren

Steeds meer jeugdigen in de leeftijdsklasse van 13 tot 21 jaar, belanden in de criminaliteit. Misdadig gedrag onder jongeren is drastisch aan het stijgen. De voorzitter van de parlementaire commissie voor Justitie en Politie, Edgar Sampie, zegt in gesprek met ., dat het buurtmanagementproject goede vorderingen heeft gemaakt in de buurten, en natuurlijk ook onder jongeren. Sampie benadrukt, dat als de vorderingen en de voorlichting die in de buurten zijn toegepast niets opleveren voor de jongeren, dat het dan niet aan het project ligt.
Volgens Sampie zou de politie nog agressiever moeten optreden. “En daarmee bedoel ik dat de controle meer opgekrikt moet worden, zeker rondom de scholen, en in kinderrijke buurten. De verschillende korpsen zouden ook voorzien moeten worden van de benodige uitrusting, maar zeker ook het nodige materiaal en de equipment zoals: voertuigen en noem maar op, zodat ze zichtbaar kunnen zijn in de buurten, en zo de jongeren een bepaalde angst te kunnen aanjagen, en ze op andere gedachten brengen”, aldus Sampie.
Hij vertelde, dat er geïnvesteerd moet worden in de capaciteitsversterking, en zeker ook andere zaken die te maken hebben met criminaliteitsbestrijding, om wat minder misdadigheid te hebben in Suriname. “Wat ik eigenlijk bedoel met capaciteitsversterking, is dat de korpsen voldoende getraind moeten worden, niet dat ze nu niet voldoende zijn getraind, maar dat “het up to date” blijft, om te kunnen treden tegen verschillende presentaties en ontwikkelingen die zich voordoen onder de jongeren”, aldus Sampie.
Volgens Sampie, zou de politie ook de sociale media moeten gaan beheersen en beheren in Suriname. Sampie zei, dat de jongeren een aantal dingen doen op sociale media die niet door de beugel kunnen en niet passen in een vreedzame samenleving. “De politie zou bij het zien van deze slechte meldingen meteen moeten ingrijpen, vandaar dat de politie de sociale media ook onder haar beheer zou moeten houden”, zei Sampie.
Volgens Sampie ontstaat de criminaliteit onder jongeren door een slechte opvoeding. Sampie vertelde, dat zowel de ouders als de jongeren momenteel geen tijd voor elkaar hebben, of weinig tijd besteden aan de sociale controle. “De jongeren hebben meer tijd voor wat er in de buitenwereld gebeurt, en zeker ook de sociale media,  heeft een grote invloed op het gedrag van jongeren”, aldus Sampie.
The post Buitenwereld heeft invloed op jongeren .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname