Brunswijk gaat broer functies ontnemen

Vicepresident Ronnie Brunswijk is bereid om de functies die zijn broer Leo Brunswijk bekleedt, te ontnemen. Dit zei de vicepresident zojuist op vragen van Suriname Go. De vicepresident zal zijn broer de opdracht geven om afstand te doen van de functies, maar op de vraag of het om alle functies gaat, zei hij ‘waar nodig’.
Brunswijk verliet het regeringsgebouw om de demonstranten kort toe te spreken. De mensen zijn erg verhit, maar dat weerhield Brunswijk niet om de megafoon te pakken om hen toe te spreken.
De vicepresident gaf duidelijk aan dat zijn broer Leo afstand moet doen van de functies die hij bekleedt, een van de eisen van Organic, de organisatie die leidinggeeft aan de acties.
“Puru a stekker”, werd geroepen door de boze menigte. “Het is genoeg”. Toen Brunswijk terugliep naar het regeringsgebouw gaf hij aan de boodschap van de demonstranten te hebben gehoord. Hij zei dat eenieder zijn mening mag hebben. Hij gaat er nu over nadenken, zegt hij aan journalisten.