Brokopondo protesteert dinsdag tegen regering met indiening petitie

door Samuel Wens
BROKOPONDO —  De verwachting is dat honderden bewoners uit het district Brokopondo dinsdagmorgen zullen protesteren bij het Presidentieel Paleis en voor het gebouw van de Nationale assemblee. “Tegen de regering omdat die er maar niet in slaagt een structurele oplossing te brengen in de situatie van de wateroverlast in hun district”, zegt hoofdkapitein Edwien Kaffe, tevens voorman van de Traditionele Gezagdragers Brokopondo (TGB).
“Wij zullen president Santokhi en assembleevoorzitter Marinus Bee petities aanbieden met het verzoek de gedupeerden financieel te compenseren voor de opgelopen schade door de wateroverlast.” Kaffe zegt dat de centrale overheid draalt en geen afdoende maatregelen neemt. Daarom willen de gedupeerden tonen dat ze het wachten beu zijn. “Hoe langer er wordt gewacht hoe slechter de situatie en groter de schade, want de diverse woningen staan nog steeds onder water”, benadrukt zegt Kaffe.
Lokale ondernemers hebben bussen ingezet om personen te vervoeren voor naar Paramaribo. Sommige bewoners hebben zo hun twijfels hierbij. “Een bepaalde politieke partij zorgt voor het vervoer en voeding”, wordt zoal gezegd. Dergelijke aantijgingen weerspreekt Kaffe met klem. “Onzin. Wij zijn niet met politiek bezig.”
Maar hij weigert de namen van de gulle ondernemers te noemen. Kaffe ontkent dat er een rechtszaak tegen de Staat wordt aangespannen, zoals de mofokoranti rond bazuint in het district. Afgelopen dagen werd in Brokopondo flink gemobiliseerd om veel mensen op de been te krijgen. Ook districtsraads- en ressortraadsleden worden op de protestactie verwacht, terwijl traditionele gezagdragers in vol ornaat zullen verschijnen. De protestactie begint om 11.00 uur en om 13.00 volgt een persconferentie bij de Waki Pasi van de Palmentuin.