Brokopondo kampt met aanhoudende milieuvervuiling en -vernietiging

Het district Brokopondo kampt met zeer grote uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat waaronder aanhoudende vervuiling en vernietiging van de natuurlijke leefomgeving. Dit is het gevolg van hout- en goudwinningsactiviteiten alsook veranderende weersomstandigheden. Deze zaken zijn van invloed op het woon- en leefklimaat alsook de economische ontwikkelingen in het district.
Dit, terwijl Brokopondo vanwege zijn milieuruimtelijke eigenschappen juist aantrekkelijk is voor toerisme en agrarische ontwikkeling. Het voorgaande kwam naar voren tijdens een bezoek van een delegatie uit Brokopondo onder leiding van districtscommissaris Ludwig Mendelzoon aan minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het doel van dit bezoek op 19 januari was om meer duidelijkheid te verkrijgen in het beleid en de beleidsactiviteiten van het ministerie met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieu in Brokopondo.
Ook wilde de delegatie geïnformeerd worden over de beleidsinzichten omdat deze van groot belang zijn voor het uitstippelen van het regionaal beleid in het district. De burgervader heeft onder meer institutionele versterking van de bestuursdiensten middels trainingen; handhaving en naleving van wetgeving; vervuiling van het milieu en de toekomstige ontwikkelingen in Brokopondo onder aandacht van de minister gebracht.
Minister Tjong-Ahin sprak onder meer over de World Cleanup Day, waarmee het ministerie van ROM zich de afgelopen twee jaar heeft beziggehouden in de ressorten Latour en Geyersvlijt. Dc Mendelzoon werd geïnformeerd over de stand van zaken rond de Milieuraamwet; ruimtelijke planning; waste management en E-waste alsook de stand van zaken voor wat betreft de nationale visie op ruimtelijke ordening.
De functionarissen hebben ook afstemming gepleegd betreffende het beleid van ROM naar Brokopondo. Daarnaast zijn ook de bescherming van het milieu, uitbanning van kwikgebruik en introductie van milieuvriendelijke technologieën aan de orde gekomen.