Breaking: NPS-voorzitter stelt functie ter beschikking

Zojuist heeft NPS-voorzitter Gregory Rusland aan de structuren van de partij in Grun Dyari medegedeeld dat hij zijn functie als staatsadviseur ter beschikking stelt van president Chan Santokhi. Naar zeggen van de NPS-voorzitter krijgt hij niet de ruimte om zijn werk op een adequate wijze te doen. De partijgenoten hebben dit besluit unaniem toegejuicht.
Later meer