Breaking: Beëdiging hoofdstembureaus op valreep aangehouden

De geplande beëdiging van de hoofdstembureaus vrijdag door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken is op de valreep aangehouden. Er was enorm veel kritiek op het voornemen van de regering om hoofdstembureaus in te stellen, terwijl het Constitutioneel Hof de zetelverdeling (artikel 9 van de Kiesregeling) en de grenzen van de kiesdistricten (artikel 24) onverbindend heeft verklaard op 5 augustus. Minister Somohardjo zegt aan Suriname dat de meningen van deskundigen verschillen. De zaken worden verder uitgezocht. In overleg met de president en waarnemend president is besloten de beëdiging aan te houden.

Ook de NDP-fractie heeft in een brief aan de president en de minister erop gewezen dat de beëdiging van de hoofdstembureaus in strijd is met de wet. Diverse deskundigen hebben benadrukt dat nu de grenzen van de kiesdistricten zijn komen weg te vallen door het besluit van het Constitutioneel Hof, geen hoofdstembureaus kunnen worden benoemd.
De minister merkt op dat op basis van consultaties blijkt dat de betekenis en de gevolgen van dit vonnis nog in discussie zijn. Daarom is de beëdiging van de hoofdstembureaus aangehouden. “”We wachten de finale adviezen van de verschillende deskundigen af alsook van de verschillende werkgroepen. Wij verwachten deze adviezen spoedig te ontvangen zodat we over kunnen gaan tot vervolgacties. Als politicus kan je nooit een ieder tevreden stellen maar als politicus moet je wel altijd een luisterend oor hebben voor eenieder en daarom ben ik blij dat de discussie is losgebarsten en neem ik alle opmerkingen en suggesties mee ter overweging zodat ik ook persoonlijk een beter standpunt kan innemen”, zegt Somohardjo.

De bewindsman was eerder op de middag ook bij LIM FM in Bakana Tori bij Clifton Limburg. Diverse personen, onder wie advocaat Irvin Kanhai, hebben aangegeven dat de beëdiging tegen de wet is. Zonder grenzen van kiesdistricten kunnen geen hoofdstembureaus worden benoemd, benadrukte Kanhai.