Brandende issues besproken in coalitietop

De recente politieke ontwikkelingen in ons land zijn gisteren intensief in regeringsverband besproken. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook onder andere onderwerpen de protestacties rakende besproken. President Chandrikapersad Santokhi, sprak de hoop uit, dat de actievoerders binnenkort het aanbod zullen accepteren, in dialoog te gaan. Santokhi onderstreept, dat de regering vanaf de eerste dag van het protest, aangeboden heeft, in dialoog te gaan met de leiders en afgevaardigden van de protestacties.
‘’De regering blijft het pad van dialoog volgen en hoopt dat de actievoerders binnenkort het aanbod zullen accepteren. Protest, maar ook dialoog, zijn essentiële onderdelen van een democratisch bestel. Alleen door middel van dialoog, kunnen zaken besproken worden en stappen worden afgesproken, alsook een plan van aanpak worden uitgezet om te geraken tot oplossingen‘’, aldus een verklaring uitgegeven door de coalitietop.
De top was het er unaniem over eens, dat de veiligheid altijd gewaarborgd moet zijn. ‘’In goed overleg met de leiders van de demonstraties en de veiligheidsdiensten zullen deze acties ook beschermd en begeleid worden.‘’
De politieke leiders zijn van mening, dat een diepgaande evaluatie van het regeerbeleid, op basis van het overeengekomen ‘Regeer Akkoord’ van juli 2020, noodzakelijk is. ‘’Er zal niet geschroomd worden om daar waar noodzakelijk, besluiten te nemen en aanpassing van het beleid te realiseren.‘’ Coalitiepartners verklaren tot slot in eenheid verder hieraan te werken in de verschillende staatsorganen van Suriname.
The post Brandende issues besproken in coalitietop .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname