Bouterse: Ik ben absoluut niet eens met het vonnis

“Ik ben absoluut niet eens met het vonnis”, antwoordt ex-legerleider Desi Bouterse op de vraag van fungerend voorzitter van het Hof van Justitie, Dinesh Sewratan, waarom er hoger beroep is aangetekend. Hij benadrukte dat er ook geen sprake was van voorbedachten rade om de personen die opgehaald waren in de nacht van 7 op 8 december 1982, te vermoorden. Een tweede reden die Bouterse aanvoerde is dat de verklaringen in de processtukken die ten gunste van hem waren, achterwege zijn gelaten bij zijn veroordeling. Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor moord op 15 critici van het toenmalige militaire bewind.

Op de openingszitting van het hoger beroep in de 8 december strafzaak vrijdag, heeft het Hof van Justitie, diverse beslissingen genomen. Zeven getuigen worden opgeroepen: ex-ministers Harvey Naarendorp, John Hardjoprajitno (beiden vrijgesproken in deze zaak), Henk Mohamed Said, Soepar Moeslikan, Iwan Dijksteel en de militair Vrede. Raadsman Irvin Kanhai wil iemand van de gewezen Volksmilitie ook horen als getuige, maar de naam moet hij nog doorgeven. Op de zitting zijn naast Bouterse ook verschenen Benny Brondenstein (veroordeeld tot 15 jaar), Ernst Gefferie (15 jaar) en Stephanus Dendoe (10 jaar). Iwan Dijksteel (15 jaar) zou onderweg zijn naar de zitting, maar is niet aangekomen. Zijn zaak wordt voorlopig bij verstek behandeld.

Alle vijf zaken zijn gelijktijdig in behandeling genomen door het Hof van Justitie. In de Raadkamer hebben verder zitting rechter Anand Charan en militaire rechter kolonel Dennis Kamperveen. Gefferie, Dendoe en Brondenstein voerden net als Bouterse aan dat ontlastende verklaringen niet zijn gebruikt. Brondenstein zei dat het een leugen is dat hij lijken in zakken heeft gedaan. “Dat is gelogen. Het is niet waar”. Dendoe noemde de namen op van vier getuigen. Die zullen samen met de drie personen die opgebracht zijn door de raadsman van de vijf verdachten, Irvin Kanhai, worden opgeroepen op 17 augustus wanneer de zaak wordt voortgezet.

De Raadkamer bestaat uit fungerend president, Dinesh Sewrattan (midden), geflankeerd door de rechters Anand Charan en kolonel Dennis Kamperveen. Links waarnemend procureur-generaal, Carmen Rasam.

Bouterse zei dat bij het vonnis op de eerste plaats de nadruk is gelegd op de vergaderingen van de zogenaamde groep van 16. Hij neemt het ‘de hoge ambtenaar’ kwalijk dat een conclusie is getrokken dat er sprake moet zijn van voorbedachten rade. Ook Kanhai voerde aan dat de conclusie van voorbedachten rade verkeerd is. Hij merkte op dat niemand een militaire operatie begint zonder een gedegen plan. “Er is nimmer het doden van mensen tijdens de operatie voorgesteld. Er is geen sprake van voorbedachten rade”. Bouterse en Kanhai merkten op dat in de eerste verklaring van Ruben Rozendaal hij een heel andere verklaring heeft afgelegd. Hierop is hij in een tweede verklaring teruggekomen.

Bouterse merkte op dat bij militaire operaties er altijd een draaiboek is. “Maar op geen enkele vergadering van de groep van 16 is op enig moment een gesprek geweest om mensen om het leven te brengen”. Kanhai voerde aan dat Bouterse de feitelijke machthebber was in december 1982. Hij was voorzitter van het Militair Gezag. Er werd gesproken van een ‘regime change’. Bouterse was in zijn positie gerechtigd om mensen te laten ophalen en te arresteren. Het gaat volgens Kanhai om een legitieme actie. Hij wil daarom getuigen oproepen die kunnen verklaren dat het de bedoeling was om de regering omver te werpen.