Bonden Ashiana en Esther Stichting voeren gesprekken met Overlegorgaan

De bonden van Huize Ashiana en Esther Stichting hebben op 26 juli volgens afspraak gesprekken gevoerd met het Overlegorgaan (OO) onder leiding van Maurits Hassankhan. Er is gesproken over de toelagen binnen de instellingen. Volgens de bond bleek dat een functionaris in een toppositie bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), deze meeting had afgezegd. De bonden en het OO konden zich niet voorstellen dat dit was gebeurd, vanwege alle inspanningen om de zaak eindelijk te finaliseren met het ministerie van Binnenlandse Zaken.
“Dit is de zoveelste vorm van ondermijning van zaken betreffende ambtenaren die aanspraak maken op bijkomende emolumenten. We ontberen al zoveel en dan nog de achterstand in het waarderen van functies. De bonden hebben een sterk vertrouwen in de heer Hassankhan, gezien zijn inzet en bereidwilligheid om deze zaken uiteindelijk te kunnen afronden,” zegt Eugene Daniël, secretaris van de bond bij de Esther Stichting.
Volgens Daniël heeft bij de actualisering van toelagen, bondsvoorzitter Jan Aviankoi goed werk verzet, waarbij er een compleet pakket met documenten namens de twee bonden naar verschillende instanties is opgestuurd, zoals het OO, Sozavo, het Stichtingsbestuur Ashiana en het Collectief van lidbonden van de Centrale van Landsdienaren Organisaties onder leiding van Mike Miskin.
Dus het ministerie van Sozavo kan de bonden niet verwijten voor nalatigheid in deze, zegt Daniël. Echter is gebleken dat het ministerie van Sozavo zijn werk conform de afspraken met het OO niet in orde heeft gemaakt, waardoor men de meeting van 26 juli eenzijdig heeft afgelast zonder medeweten van de bonden. De spanning is nu al zo hoog opgelopen bij de instellingen, waardoor die op elk moment uit de hand kan lopen. De belanghebbenden hebben te lang gewacht voor afhandeling van deze zaak.
De bondsbesturen zullen een brief sturen naar het hoofdbestuur van de CLO om die door te geleiden naar de president om ontvangen te worden voor het uit de doeken doen van zaken die niet goed verlopen. Er zal onder andere worden aangekaart wat zich afspeelt op Sozavo. Ook de verschillende toelagen die de ambtenaren van de verschillende lidbonden bij de CLO moeten ontberen zullen aan de president kenbaar gemaakt worden, zegt Daniël.
Hassankhan heeft gevraagd om de gesprekken voort te zetten in het weekend ook als het ministerie zou wegblijven. “Ze hebben niet gewerkt aan een opdracht van het OO om zaken op papier te zetten voor vergelijking met dat van de bonden. Ook hebben zij geen deskundigen op dit gebied, terwijl de bonden beschikken over de deskundigheid van de heer Jan Aviankoi, die ook de rapporten heeft opgesteld en in een bunch klaargezet,” zegt Daniël.