Bond niet op de hoogte van gesjoemel bij FAI

NDP-parlementariër Ann Sadi heeft onlangs in een ingezonden stuk melding gemaakt van vermoedelijke onsmakelijkheden cq onregelmatigheden bij het staatsbedrijf Food and Agricultural Industries (FAI) te Jarikaba die volgens haar uiteindelijk zullen bijdragen aan de achteruitgang van dit bedrijf. Sadi deelde onder meer mee dat er gesjoemeld wordt bij de verkoop van bacoven waarbij zogeheten ‘rijpers’ (mensen die middels rijping de bacoven op de lokale markt afzetten) meer bacoven ontvangen dan waarvoor zij betaald hebben. Ook worden de vruchten afgegeven onder de noemer donaties, maar dat achteraf blijkt dat de donaties aan een ‘rijper’ gedaan werden die geld verdient met de donaties. Ook komen ‘rijpers’ aan meer bacoven onder het voorwendsel van veehouder te zijn die voor hun vee bacoven opkopen. Rodney Cabenda, voorzitter van de bond bij FAI, om een reactie gevraagd zegt dat hij niet op de hoogte is van deze zaken. Hij geeft wel aan dat de bond zich sterk heeft gemaakt voor een betere controle bij de levering van fruit en dat nu het fruit gewogen wordt.
Als rijpers op zo een manier meer geld verdienen weet Cabenda echter niet. Hij heeft ook niets vernomen van de leden van de bond.
Overigens denkt hij niet dat de leden het zouden weten, omdat zij administratieve zaken niet bijhouden. “Het is best mogelijk, maar ik weet van niets”, zegt Cabenda. Ook de directie zou in dit geval niets laten weten van wat er gebeurt. “Want welke dief zegt dat hij steelt?”, vraagt Cabenda retorisch af. Sadi haalde ook een tweede kwestie aan ten aanzien van het transporteren van personeel door bussen van en naar FAI Jarikaba. Hieruit blijkt volgens Sadi dat men ook sjoemelt met de rittenstaat van de bussen waardoor er meer gedeclareerd wordt door de bushouders via FAI.  “De vraag die aan de orde komt is in hoeverre de Directie, de Raad van Commissarissen van FAI en ook de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij op de hoogte zijn van de wanpraktijken die plaatsvinden binnen het noodlijdend bedrijf. De Regering heeft onlangs FAI ondersteund met SRD 31 miljoen om een doorstart te kunnen maken en salarissen te kunnen betalen.
Het moet nog blijken of FAI daadwerkelijk de doorstart kan maken. Het bedrijf moet geen subsidie opslokkend bedrijf gaan worden. De hamvraag is ook wat de CEO van FAI allemaal aan salaris en voorzieningen ontvangt bij zo een noodlijdend bedrijf. Hierover is er tot op heden geen openheid gegeven.
Het zal verder nog moeten uitwijzen of er meerdere duistere zaken plaatsvinden bij dit bedrijf en dat de bovengenoemde onsmakelijke zaken niet het topje van de ijsberg van schandalen is bij het staatsbedrijf FAI”, zegt Sadi in het stuk. Het is de redactie niet gelukt om antwoord te krijgen van de directie.
The post Bond niet op de hoogte van gesjoemel bij FAI .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname