Bond AZP neemt maandag ook deel aan protestactie

De Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) neemt maandag ook deel aan de protestactie van Organic Movement. Zij vinden dat eerder gemaakt afspraken met de directie niet zijn nagekomen. Er is tussen de directie en de ABPLAZ een dading gesloten, wat betekent dat de directie drie maanden ruimte heeft gekregen om onderhandelingen te voeren met relevante actoren over het verhogen van de ligdagtarieven van het ziekenhuis.
Dit moet ertoe leiden dat het AZP de te implementeren loonreeks aan het personeel moet kunnen uitbetalen en middelen moet kunnen aanschaffen om de adequate zorg te kunnen bieden. Het is bekend dat het personeel binnen de zorg zeer ondergewaardeerd is. Het wegtrekken van personeel en ontbreken van middelen om adequate zorg te verlenen, zorgt alleen maar voor verdere achteruitgang van de zorg die nu al slecht is.
De dading is op 20 april 2022 gesloten, nadat de directie van het AZP heeft besloten een rechtszaak aan te spannen tegen de ABPLAZ, die toen in beraad was om haar eis ingewilligd te krijgen. Afgesproken was dat er niet gestaakt zal worden gedurende de periode welke was uitgetrokken als onderhandelingsperiode van de directeur.
Personeel gebelgdAlhoewel het personeel zeer gebelgd was heeft zij zich aan de afspraken overeenkomstig de dading gehouden. Op 21 juli heeft de directie de bond geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen. Betreurenswaardig is dat ondanks de drie maanden respijt er geen oplossingen zijn gekomen. Zo heeft de minister van Volksgezondheid geen toestemming aan de directeur verleend om de bedoelde loonreeks te implementeren.
Ook vraagt de minister naar een integrale aanpak voor het oplossen van het problematiek. Aangezien de minister dit reeds had voorgesteld en de vakbonden die akkoord hiermee gingen, wat zij in een schrijven aan de minister hebben voorgehouden, terug naar hun respectievelijke directeuren heeft verwezen om te onderhandelen, neemt het personeel dit niet serieus. In bedoeld schrijven is er ook aangegeven, dat bonden die reeds bezig zijn met de onderhandelingen over een loonreeks niet mogen worden vertraagd.
Vertraging“Eerder beschrijven wij het gedrag van de minister van volksgezondheid die vaak gemaakte afspraken niet nakomt en het steeds laat afweten als vertraging,” schrijft de bond in een persbericht. De ABPLAZ is gisteren in algemene ledenvergadering (ALV) bij elkaar gekomen en heeft besloten hiertegen te protesteren. Hierbij zal zij ook het protest van Organic Movement vanaf 25 juli, fysiek ondersteunen. Zij kan niet met lede ogen toekijken hoe het AZP en de totale zorg in Suriname achteruit blijven gaan.
Het bestuur van de ABPLAZ heeft ook een brief naar president Chan Santokhi gestuurd om oplossingen te vragen voor knelpunten waarmee het personeel mee zit. Dit omdat zij er geen heil meer in zien om met de minister aan tafel te zitten, omdat die afspraken niet nakomt.
Aan het staatshoofd is gevraagd om de bond uiterlijk 26 juli te ontvangen. In het schrijven is er ook aandacht gevraagd voor een lap grond, die de ABPLAZ heeft aangevraagd. Zij willen mogelijkheden bekijken voor de leden om tenminste in aanmerking te kunnen komen voor een bouwkavel.