Bond Ambtenaren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting opgeheven

De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Uraiqit Ramsaran, de directie van SoZaVo en de Bond Ambtenaren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (BASZ), hebben op dinsdag 6 september gesproken over de verschillende punten die de bond in zijn petitie had opgenomen.
Gisteren, woensdag 7 september tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV), zijn de resultaten van het gesprek met minister Ramsaran, voorgehouden aan de leden. In de ALV is het besluit genomen dat het beraad wordt opgeheven.
Volgens de minister zijn de gesprekken positief verlopen. De resultaten die bereikt zijn, zijn goedgekeurd door de leden.
Ramsaran zei dat er breedvoerig is gesproken over de verschillende punten die zijn opgenomen in de petitie van de bond. ‘’Vanuit het ministerie is er gekeken naar de verschillende personeelszaken, waarbij een reeks van beschikkingen intussen is afgehandeld’’, zei de minister.
Hij zegt dat er ook is gewerkt om de nodige middelen vrij te maken conform budget, voor aanschaf van kantoorbenodigdheden, registratieformulieren en schoonmaakmiddelen. Ook de huisvesting van de verschillende SoZaVo-kantoren is ter sprake gekomen. “Als ministerie blijven wij kijken naar de mogelijkheden hoe wij zaken kunnen blijven voortstuwen, zodat de ambtenaren gemotiveerd hun werk blijven voortzetten”, aldus Ramsaran.
Volgens Ramsaran, staat hij er altijd open voor om in dialoog te treden, zodat er samen met de bond gewerkt wordt aan structurele oplossingen voor de jarenlange problemen.
The post Bond Ambtenaren van Sociale Zaken en Volkshuisvesting opgeheven .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname