Boldewijn: ‘Belang volk gediend met afschaffing dubbele salarissen’

De assembleeleden Asiskoemar Gajadien (VHP), Obed Kanape (ABOP) en Kishan Ramsukul (VHP), hebben op woensdag 15 juni, een initiatiefwet ingediend om een einde te maken aan de dubbele functies – en dus ook de dubbele salarissen – van DNA-leden. In de huishoudelijke vergadering zal een commissie van rapporteurs ingesteld worden om het vooronderzoek te doen. Bestuurskundige August Boldewijn is van mening dat met het afschaffen van dubbele salarissen voor assembleeleden, het belang van het volk gediend wordt. Boldewijn legt uit dat de werkzaamheden van een parlementariër breed zijn en dat een parlementariër zich 24 uur per dag moet wijden aan dit werk. “Als een parlementariër na zoveel werkzaamheden ook nog een andere baan heeft, moet hij dan prioriteiten gaan stellen. Het kan dat het werk van het volk dan ondergeschikt wordt gemaakt aan zijn andere werkzaamheden”, stelt Boldewijn. ‘’Ik vraag mij echter af of van een parlementariër met een artsenpraktijk verwacht kan worden, dat die zijn praktijk laat liggen voor het parlementaire werk of dat men zal besluiten dat artsen geen parlementariër mogen worden’’, merkt hij op. Vooral parlementariërs in overheidsdienst kunnen volgens hem in een zodanige positie komen dat er contradictie ontstaat.
“Een parlementariër is lid van een politieke partij, maar ook directeur, onderdirecteur of hoofd van een afdeling op een ministerie. Echter, deze parlementariër zit in de oppositie. In het parlement heb je dan dat hij het beleid van het ministerie bekritiseert, maar op het ministerie het beleid van die minister moet uitvoeren.
Dit is de contradictie met dubbele functies”, legt Boldewijn uit. De Wet non-activiteit van ambten als gevolg van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA), heeft betrekking op gekozen DNA-leden die in overheidsdienst zijn, een betrekking hebben bij een parastataal bedrijf of werkzaam zijn bij een bedrijf dat gerund wordt met overheidssubsidie. Volgens de wet moeten deze gekozen leden op non-actief gesteld worden, zodat zij voltijds als DNA-lid kunnen fungeren.
De mogelijkheid bestaat voor dit lid om na zijn/haar zittingstermijn in DNA, weer in actieve dienst terug te keren. De wet zal na afronding van het vooronderzoek in de openbare vergadering behandeld en eventueel aangenomen worden.
door Priscilla Kia
 
The post Boldewijn: ‘Belang volk gediend met afschaffing dubbele salarissen’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname