BOG heeft geen samenwerking met ongedierte bespuitingsbedrijven

Door enkele eetgelegenheden is er melding gedaan, dat derden zich aanmelden met de mededeling dat zij in samenspraak met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) ongedierte bestrijdingswerkzaamheden uitvoeren. Het BOG meldt in een verklaring hier niets van af te weten.
Er worden op geen enkele wijze vanuit het BOG in samenwerking met een bespuitingsbedrijf of ongedierte bestrijdingsbedrijf, bespuitingswerkzaamheden uitgevoerd.
“Gelieve waakzaam te zijn, indien zo’n bedrijf aangeeft dat zij bestrijdingswerkzaamheden moet uitvoeren bij uw eetgelegenheid in opdracht van het BOG,” wordt gemeld.
Er zijn geen bespuitingswerkzaamheden uitbesteed, wordt benadrukt.