Boeren uit Marowijne krijgen training over kokos

Zestig boeren uit Marowijne hebben een training gevolgd over de mogelijkheden die de kokos biedt. Kokos is momenteel zeer gewild in de wereld, zegt Cyraon Asoiti, voorzitter van het Coöperatief Platform Agrarische Ontwikkeling Marowijne. Met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Regio Oost, is afgesproken om boeren trainingsmogelijkheden te bieden om zelfredzaam te kunnen zijn.

Bij het Platform zijn ruim twintig organisaties aangesloten. Aanvankelijk was Marowijne niet op de lijst van kokostrainingen, zegt Asoiti aan Suriname. Nadat er contact is opgenomen met LVV is het mogelijk geweest om de eendaagse training te houden. Hiervoor is de vergaderzaal van het districtscommissariaat beschikbaar gesteld.

Asoiti merkt op dat “samenwerking belangrijk is omdat er alleen op deze manier de beoogde doelen behaald zullen worden. Het is meer dan ooit nodig dat de landbouwboeren van Marowijne structureel actie moeten ondernemen om zelfredzaam te zijn”.

Het Platform is van plan om proeftuinen aan te leggen samen met LVV en Regionale Ontwikkeling & Sport. Ook zullen de boeren getraind worden in plantvermeerdering van kokos en andere gewassen. Naast trainingen moet er volgens de boeren ook aandacht worden geschonken aan de infrastructuur

Enkele zorgpunten van de boeren in het district zijn:- geen rechtszekerheid op landbouwgronden- hoofdlozingen zijn dichtgeslibd waardoor gewassen onder water komen te liggen- landbouwboeren komen niet in aanmerking voor vergoeding bij verlies van hun aanplant door b.v. wateroverlast- grote behoefte aan machines/equipment voor landbouw.