Bij 75 jaar LBB: Natuurbescherming blijft kerntaak

Natuurbescherming blijft een van de kerntaken van de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB). Dit is bekendgemaakt bij de herdenking van 75 jaar LBB op 21 juli. Roy Ho Tsoi, chef Beheer afdeling Natuurbeheer LBB, zegt dat dankzij de inspanningen van LBB, Suriname beschikt over een wereldwijde gerenommeerde 93% bosbedekking.

De dienst is opgericht om zich bezig te houden met het handhaven van de biodiversiteit in Suriname en ressorteert onder het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Een deel van de taken, zoals de houtproductie en het toezicht hierop, wordt uitgevoerd door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht.

De afdeling Natuurbeheer valt nog onder de paraplu van LBB en is belast met de uitvoering van drie hoofdbeleidsgebieden van het ministerie van GBB. Deze zijn het beheer van de beschermde gebieden; beheer van de in het wild levende dieren en toezicht op de naleving van wetten die te maken hebben met natuurbescherming. 

Ho Tsoi geeft aan dat naast de enorme verdiensten van LBB, er ook gesteld kan worden dat er ook een zekere mate van terugval heeft plaatsgevonden. Dit maakt dat er een grotere prioriteit voor natuurbescherming én bosbeheer is ontstaan, waarbij de bijdrage van de overheid onmisbaar is voor het voortzetten van het werk.

Ho Tsoi is vooral bezorgd over de toename van dreigingen, vooral wanneer het gaat om natuurreservaten, beschermde gebieden oftewel Multiple Use Management Areas (MUMA’s) en het Brownsberg Natuurpark, dat onder Stinasu valt. De klimaatsverandering en kleinschalige goudmijn- en bosbouwactiviteiten, zijn specifieke bedreigingen voor de beschermde gebieden en de in het wild levende dieren, zegt Ho Tsoi. 

Bescherming van de in het wild levende dieren geschiedt op basis van de Jachtwet, die dateert van 1954 en regelmatige aanpassingen kent middels nieuwe jachtbesluiten. Het meest recente Jachtbesluit gaat terug tot 2002 met meer actuele zaken voor de bescherming van de in het wild levende dieren.

Ho Tsoi merkt op dat het bewustzijn ten aanzien van natuurbescherming de laatste jaren is toegenomen. Echter zorgt een verslechterde economische situatie ervoor dat mensen meer in hun eigen omgeving zullen gaan zoeken naar extra inkomsten. Hierdoor zullen zij die zich bewust zijn van de natuurbescherming toch op beschermde diersoorten jagen. Via social media komen tips binnen en reacties wanneer er weer eens op beschermde diersoorten is gejaagd. Ho Tsoi ziet dit als bewijs dat er een goede samenwerking is tussen LBB en de gemeenschap, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).