BIBIS-minister: “Communicatie met de samenleving moet beter”

De communicatie met de gemeenschap in de door wateroverlast getroffen gebieden moet beter, vindt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). “Wij moeten er rekening mee houden, dat de hulp niet gelijk kan naar de verschillende gebieden,” zegt hij. Ramdin legt verder uit, dat de wateroverlast problematiek geen Surinaams probleem is, maar dat veel landen kampen met dit probleem.
Er is volgens de BIBIS-minister bij diverse landen naar hulp gevraagd. Volgens de bewindsman wordt er niet gewoon hulp aangeboden, maar landen vragen specifiek hoe zij ons land van dienst kunnen zijn. Het is ook belangrijk om te weten hoe de regering precies kan inspelen op de nood van de samenleving. Landen willen ook niet meer doneren zonder goed af te stemmen met de overheid. Volgens de BIBIS-topman moet ook voorkomen worden, dat landen hetzelfde doneren aan Suriname in deze tijd van watercrisis.
Suriname heeft van een aantal landen financiële ondersteuning gekregen. Het gaat om landen zoals India, China, Marokko en Israël. President Chan Santokhi is onlangs naar de ondergelopen gebieden geweest en heeft gesproken over een tijdelijke oplossing voor personen die getroffen zijn door de wateroverlast.
Er moet een structurele oplossing komen voor de waterproblematiek in Suriname. Volgens de bewindsman moet het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) met een gedegen plan komen met betrekking tot de bebouwing in verschillende gebieden. In de toekomst mag het volgens de minister niet zo zijn, dat personen overal kunnen bouwen. Het watercrisisteam van de regering, dat uit vertegenwoordigers van elf ministeries bestaat, zal bij elkaar komen om na te gaan wat de volgende stappen zijn.