Bhagavatam mahima – Glories en voordelen van het organiseren van Bhagavad saptah

Er zijn onbeperkte voordelen verbonden aan het organiseren en bijwonen van Srimad Bhagavatam (Srimad Bhagavad Maha Purana) katha. Het belangrijkste resultaat is dat als iemand aandachtig luistert, hij pure liefde voor Krishna kan bereiken. Er zijn veel voordelen en we zullen er enkele noemen die worden beschreven in Srimad Bhagavatam Mahatmya van Skanda Purana: De Allerhoogste Heer zei: O Grootvader Brahma, men moet regelmatig met geloof naar de beroemde Srimad Bhagavatam luisteren. Weet zeker dat zo’n luisteren de enige manier is om Mij tevreden te stellen.
Iemand die dagelijks Srimad Bhagavatam leest, zal met elke lettergreep het resultaat bereiken van het geven van een bruine koe aan liefdadigheid.
Iemand die dagelijks zelfs maar een half of een kwart van een vers van Srimad Bhagavatam leest of hoort, bereikt de resultaten van het geven van duizend koeien aan liefdadigheid. Mijn beste zoon, iemand die dagelijks Srimad Bhagavatam leest met volledige concentratie bereikt de resultaten van het bestuderen van de achttien Purana’s.
Vaishnava’s zoals Prahlada Maharaja zijn altijd aanwezig waar de onderwerpen van Srimad Bhagavatam worden besproken. Degenen die Srimad Bhagavatam aanbidden vallen buiten de jurisdictie van Kali. Die personen die de Vaishnava-literatuur Srimad Bhagavatam in hun huis aanbidden, zijn bevrijd van alle zonden en worden zelfs door de halfgoden aanbeden.
In het Kali-tijdperk word ik erg blij met degenen die Srimad Bhagavatam regelmatig in hun huis aanbidden en zonder angst dansen.
O Mijn beste zoon, zolang Srimad-Bhagavatam in iemands huis aanwezig is, zolang consumeren zijn voorvaderen melk, ghee, honing en water.
Iemand die met toewijding het geschenk van Srimad Bhagavatam aan een Vaishnava schenkt, verblijft miljoenen kalpa’s in Mijn verblijfplaats. Iemand die altijd Srimad Bhagavatam in zijn huis aanbidt, stelt de halfgoden tevreden voor de duur van één kalpa.
Als zelfs maar de helft of een kwart van een vers van Srimad Bhagavatam in iemands huis wordt bewaard, is dat glorieus. Want wat is de noodzaak om duizenden andere literatuur te verzamelen?
In Kali-yuga kan iemand die Srimad Bhagavatam niet in huis heeft, nooit worden bevrijd van de jurisdictie van Yamaraja.
Hoe kan iemand in Kali-yuga als een Vaishnava worden beschouwd die Srimad Bhagavatam niet in huis heeft? Hij is afschuwelijker dan een candala.
Mijn lieve zoon, heer van het universum. Voor Mijn genoegen en het plezier van de Vaishnava’s moet men Srimad Bhagavatam met toewijding bewaren.
In Kali-yuga, overal waar het gunstige Srimad Bhagavatam wordt gereciteerd, verblijf ik, samen met alle halfgoden.
Mijn lieve zoon, alle heilige rivieren, kunda’s en meren, alle offers, de zeven heilige steden – Ayodhya, Mathura, Maya (Haridvara), Kashi, Kanchi, Avanti (Ujjain) en Dvaraka – en alle heilige bergen zijn aanwezig waar Srimad Bhagavatam wordt besproken.
O Heer van het universum, men zou Srimad Bhagavatam moeten horen om roem, religiositeit, overwinning, vrijheid van zonde of bevrijding te bereiken.
Door Srimad Bhagavatam te horen wordt men religieus en leeft men een lang leven, vrij van ziekte en alle zondige reacties.
O heer van het universum, ik spreek de waarheid: degenen die de beste literatuur, Srimad Bhagavatam, niet horen of geen blijdschap uiten nadat ze het hebben gehoord, vallen onder de jurisdictie van Yamaraja.
O mijn lieve zoon, er is niemand zondiger dan die persoon die nergens gaat om Srimad Bhagavatam te horen, vooral op de dag van Ekadashi.
Ik woon in het huis van iemand die daar een vers, een half vers of zelfs een kwart van een vers van het Srimad Bhagavatam heeft bewaard.
De zuiverheid die men bereikt door het horen van Srimad Bhagavatam kan niet worden bereikt door Badarikashrama te bezoeken of een bad te nemen in de samenvloeiing bij Prayaga.
O vierhoofdige Brahma, ik ga overal heen waar de onderwerpen van Srimad Bhagavatam worden besproken, net zoals een koe spontaan haar kalf volgt.
Ik verlaat nooit iemand die het leuk vindt om Srimad Bhagavatam te spreken of te horen.
Iemand die geen respect betuigt na het zien van de veelbelovende Srimad Bhagavatam, verliest de vrome kredieten die hij in het afgelopen jaar heeft verzameld.
Ik ben oneindig tevreden met iemand die respect toont en eerbetuigingen brengt bij het zien van het Srimad Bhagavatam.
Een persoon die om het Srimad Bhagavatam loopt, bereikt met elke stap de resultaten van een ashvamedha-yajna. Hierover bestaat geen twijfel.
Voor iemand die respect toont en vervolgens eerbetuigingen brengt bij het zien van Srimad Bhagavatam, bied ik hem rijkdom, vrouw, kinderen en toegewijde dienst aan.
Mijn beste zoon, ik word beheerst door degenen die het Srimad Bhagavatam aanbidden met zestien ingrediënten en die met toewijding naar het Srimad Bhagavatam luisteren.
O Brahma, o Suvrata, van alle soorten festivals is het festival van het bespreken van Srimad Bhagavatam het belangrijkste.
Degenen die …