Bewoners Brokopondo ontvangen vergoeding voor schoonmaak woningen van Staatsolie

Het zal niet lang meer duren voordat de bewoners van Brokopondo een vergoeding zullen ontvangen van Staatsolie. “We stellen ons op als een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord opereert. In alle gemeenschappen waar wij onze bedrijfsactiviteiten hebben zullen wij inspelen op de noden of behoeften van de mensen. Waar wij kunnen helpen uit hoofde van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen we helpen,” zegt Eddy Frankel, onderdirecteur van Staatsolie.
Volgens hem is daarom besloten om de huishoudens die de afgelopen periode last hebben gehad van wateroverlast, tegemoet te komen met het schoonmaken van de woningen. De administratieve voorbereidingen zijn volgens Frankel al in volle gang. Het zal niet lang meer duren en binnen twee weken zullen zij de tegemoetkoming ontvangen.
Bewoners van onder andere de dorpen Asigron, Nieuw Lombe,Tapoeripa, Balingsoela, Centrum Brokopondo, Hermansdorp, Klaaskreek en anderen dorpen zaten drie maanden lang onder water. Hun woningen waren onder water gelopen tijdens het spuien van het overtollige water uit het Afobaka stuwmeer door Staatsolie.
Vele bewoners moesten hierdoor gedwongen hun woningen en woonomgeving verlaten. De dorpelingen stellen Staatsolie verantwoordelijk hiervoor. “Het is de mensen hun goed recht om dat zo te zien, maar wij van het bedrijf zien het anders. We hebben daarom getracht om ze duidelijk te maken tijdens de krutu’s wat zich heeft afgespeeld,” zegt Frankel. Aan de bewoners is duidelijk gemaakt dat het bedrijf genoodzaakt was om water te spuien.
“Wij hebben ook aangegeven, dat als de mensen een andere mening zijn toegedaan, dat Staatsolie er helemaal voor openstaat om een internationale deskundige aan te trekken om een oordeel te vellen of het al dan niet door mismanagement van het bedrijf zou zijn gekomen dat de dorpen zijn ondergelopen. We hebben dat duidelijk aangegeven aan de bewoners. De Energie Autoriteit Suriname is belast met de gang naar de internationale deskundigen,” merkt de onderdirecteur op.
Vele bewoners klagen over hun woonsituatie en willen terug naar hun oude woonplek. De schoonmaakwerkzaamheden zijn nog niet gestart, terwijl het water in bepaalde dorpen al is weggetrokken. Naast de vergoeding willen de bewoners vergoed worden voor de aangerichte schade, omdat de goederen van velen zijn vernietigd.