Bestuur Rastafari Federatie Suriname tevreden over eerste halfjaar

Het bestuur van de Rastafari Federatie Suriname (RFS), blikt tevreden terug op de afgelopen zes maanden. De samenwerkende organisaties hebben afzonderlijk en als collectief verschillende activiteiten ontplooid die bijdragen aan de gezamenlijke doelen, waaronder: het behartigen van de belangen van Rastafari ‘s, zowel leden als niet-leden van de aangesloten organisaties; het vestigen van tabernakels voor het ervaren en verkondigen van het Rastafari-erfgoed; het ontwikkelen van landbouwprojecten; het propageren van het Rastafari geloof, onder meer door voorlichtingsprogramma’s en –activiteiten te ontplooien; legalisatie van hennep voor religieuze en medicinale doeleinden.
De organisatie heeft sinds haar aantreden op 6 maart 2022, een beleid gevoerd dat gericht is op transparantie en communicatie met de samenleving. Er is daarbij veel gebruik gemaakt van het contact bij publieke activiteiten, zowel via de traditionele media (radio, krant, tv) als de sociale media. De federatie heeft daarbij niet alleen een reeks persberichten uitgebracht, maar ook interviews afgestaan aan verschillende mediahuizen.
ACTIVITEITEN
In het kader van verbeterde communicatie met de samenleving en het uitdragen van de Afro-cultuur in het algemeen, de levensbeschouwing van de Rastafari ‘s in het bijzonder, heeft het bestuur geparticipeerd in een talkshow getiteld: ‘Het uitdragen van authentiek kroeshaar’.
Verder heeft de federatie diverse evenementen georganiseerd, waarbij het Rastafari-erfgoed tot uiting is gekomen in onder meer: haardracht, voeding, klederdracht, muziek, Art & Craft.
Op de lijst van succesvol georganiseerde activiteiten, staan ook de Family Day van 1 mei 2022 en de herdenkingsfestiviteiten ter ere van Keizer Haile Selassie I (geboortedag 23 juli) en Marcus Garvey Day (geboortedag 17 augustus).
Met betrekking tot het verbeteren van het imago van Rastafari, blijft de federatie zich gestadig inzetten om de autoriteiten te overtuigen mee te gaan met het pleidooi om hennep (marihuana) te legaliseren zodat medicinale cannabis kan worden verbouwd en gepropageerd. Er zijn in dat kader reeds stappen ondernomen door het onderwerp te bespreken met volksvertegenwoordigers. De presentatie over Rastafari in en aan De Nationale Assemblee (DNA) moet ook worden beschouwd in het kader van verbetering van de communicatie met alle lagen van de samenleving teneinde te komen tot meer begrip en acceptatie.
De RFS heeft in samenwerking met de Nationale Reparatie Commissie Suriname een reeks stappen ondernomen om het Koninkrijk der Nederlanden te overtuigen zich te excuseren voor het leed dat zij heeft veroorzaakt met de slavernij. Herstelbetalingen en repatriëring maken deel uit van dit proces.
De RFS zet zich sinds het ingaan van de grote schoolvakantie door middel van voorlichting, in om de samenleving te informeren over dreadlocks. In het verlengde hiervan wordt ook bij de autoriteiten gepleit voor begrip en acceptatie van de als ‘rasta haar’ bekende haardracht bij scholieren met een Afro-achtergrond, en dat zij zonder problemen tot scholen worden toegelaten met hun authentieke afro-kapsels en dreadlocks.
De federatie zal de komende periode haar aanwezigheid in de gemeenschap meer doen gelden en ook transparanter zijn bij voornamelijk de Afro-Surinaamse gemeenschap. Het streven is om te geraken tot meer eenheid, samenwerking en bundeling van alle Rastafari’s, zowel individuen als orga-nisaties. Op de ‘to-do-list’ van de RFS staan onder meer: de herstelbetalingsprojecten, bouwprojecten en ondernemerschapsprojecten, zoals het trainen en begeleiden van beginnende ondernemers. Naast theoretische trainingen zullen er ook trainingen worden verzorgd om verschillende producten te vervaardigen (technische trainingen).
Het bestuur blikt tevreden terug op de voortvarendheid waarmee zij de afgelopen zes maanden heeft kunnen werken, na een lange periode van inactiviteit vanwege de restricties die gepaard gingen met de covid-pandemie.
Thans participeert de RFS in het overheidsproject ‘Directe Armoedebestrijding via Religieuze Organisaties’. De RFS heeft ook een aanvang gemaakt met een eigen landbouwproject.
BESTUUR
Het bestuur van de Rata Federatie Suriname bestaat uit de volgende leden: Saskia Kontino (voorzitter); Danilo Asaimi (2e voorzitter); Wendisa Main (secretaris); Minwa Desire (2e secretaris); Murland Waterberg (penningmeester); Sonja Wooding (2e penningmeester); Derrel Kodjo (commissaris); Laurence Harlequin (commissaris); Freddy Main (commissaris/ woordvoerder/ vertegenwoordiger RFS in Nationale Reparatie Commissie Suriname).
The post Bestuur Rastafari Federatie Suriname tevreden over eerste halfjaar .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname