Berenstein: “Werknemers moeten stappen ondernemen als minimumloon niet wordt gehanteerd”

Werkende personen moeten er niet voor schromen om zich aan te melden bij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) als de werkgever zich niet houdt aan het vastgestelde minimumloon van SRD 20. “De klachten bereiken ons en we treden wel op door contact op te nemen met het ministerie, maar de mensen kunnen het zelf doorgeven omdat de werkgever zich daaraan moet houden ongeacht de sector,” zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47.
In juni dit jaar heeft de regeringsraad een algemeen minimum uurloon vastgesteld. Er is overeenstemming bereikt en men dient zich daaraan te houden. Het bedrag van SRD 20 moet gehanteerd worden en op basis van het aantal uren moeten de mensen worden uitbetaald. In een aantal bedrijven zijn er geen loonaanpassingen, want er zijn geen bonden aanwezig om voor de werknemers op te komen. Ook hebben ze geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
Bij overtreding van de arbeidswetgeving moeten werknemers niet blijven zitten. De benadeelden moeten zelf stappen ondernemen, geeft de C-47 voorzitter aan. Het algemeen minimum uurloon is vastgesteld voor de periode 1 juni 2022 tot 31 december 2022. Voor de sectoren thuiszorg en beveiliging is het bedrag vastgesteld op SRD 15,49 conform het advies van de Nationale Loonraad.
C-47 is momenteel bezig een aantal cao-onderhandelingen te voeren. Bij Grassalco is dat niet het geval, omdat daar een andere issue speelt en bij Godo is men naar de Bemiddelingsraad.