Berenstein: “SLM moet operaties weer opstarten om af te komen van grote schulden”

De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, is van mening dat de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) de operaties zo snel als mogelijk weer opstart. Het bedrijf zit momenteel in een schuldencrisis en om hiervan af te komen zijn er volgens hem stappen ingezet om na te gaan hoe de schulden afgelost kunnen worden. “SLM moet weer opstarten en vliegen, want alleen zo kunnen de schulden ingelost worden,” geeft hij aan.
De issue bij de SLM nu is het gezond maken van het bedrijf en binnen dat kader wordt er gekeken naar de positie van de werknemers. “We kijken nu niet naar loonsverhoging en koersaanpassingen. Wat nu gebeurt, is kijken naar hoe de werknemers hun banen kunnen behouden. Loonaanpassing is nu weer een andere issue en er kan ook niet daarover gesproken worden vanwege de positie van het bedrijf,” haalt Berenstein aan.
Over de kwestie van SLM kan niemand een uitspraak doen, omdat de problemen structureel zijn. SLM moet nu overgaan tot het maken van een stappenplan, wat ook is gebeurd. Er zijn besprekingen geweest met alle actoren. Het bedrijf heeft een enorme schuldpositie op de lange en korte termijn. SLM heeft een heleboel mensen achtergelaten in Nederland en andere locaties en mensen moeten terugkomen.
De bond had donderdag besprekingen met het Pensioenfonds, dat een van de schuldeisers is, en dat heeft ook een grote impact op het personeel. “Pensioen is voor jouw oude dag. De mensen hebben hun premie afgedragen en verwachten die terug. Als de schuld bij het pensioen zo groot is dat betekent dat er een gat is in het fonds. De mensen gaan hun limiet niet meer kunnen krijgen,” merkt Berenstein op.
De schuld moet worden ingelost, zodat de mensen kunnen genieten van hun oude dag. Bij de SLM kunnen er voorlopig geen cao-onderhandelingen plaatsvinden zoals dat nu gaande is bij andere bedrijven. “We zijn nu bezig met de reguliere onderhandelingen. Cao’s zijn voor twee jaren. C-47 heeft bijna 60 bonden en lidorganisaties,” laat hij weten.
De afgelopen tijd hebben we onderhandeld over looncorrecties bij de bedrijven, maar een aantal zijn nog gaande. We hebben meer dan 45 onderhandelingen al afgerond. De mensen binnen de bedrijven en de instellingen zelf hebben loonsverhogingen al gehad.