BEP werkt niet mee aan verkapte evaluatie beleid

Ook de BEP heeft afgezien van het vooroverleg om te komen tot nationale dialoog. In een brief aan president Chan Santokhi wordt geargumenteerd waarop de uitnodiging wordt afgeslagen. De regering wordt geadviseerd om alles in het werk te stellen om de armoede in het land terug te dringen. “Terwijl het gras groeit (u gesprekken voert), sterft het paard”, zegt voorzitter Ronny Asabina, namens het hoofdbestuur, aan de president.

De BEP pleit voor een grondige evaluatie van het Herstelplan 2020-2022 en het Ontwikkelingsplan 2022-2026. Beide maken deel uit van de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds. Het is de BEP niet bekend of beide plannen reeds geëvalueerd zijn. De partij beschouwt het overleg dat nu gevoerd wordt en de daaraan gekoppelde nationale dialoog als een verkapte beleidsevaluatie en wenst daaraan niet mee te werken. De BEP pleit daarom voor een grondige evaluatie van beide plannen om op basis van de uitkomsten prioriteiten te stellen voor de resterende regeerperiode.

Diverse bijdragen van de BEP in het parlement is onbeantwoord gebleven, schrijft Asabina. Enkele voorbeelden die aangehaald worden, zijn: om de inkomstenkant van de begroting te dekken en te financieren is het noodzakelijk om het gehele belastingregime te actualiseren en te hervormen. De voorlichting over btw is bar slecht. Hierover heeft de BEP meerdere malen de aandacht gevraagd, zonder het gewenste resultaat.

De strategische overname van de aandelen van larnGold in Rosebel Gold Mines is een feit. Keer op keer heeft de BEP opgeroepen om beide  gouddeals met Newmont en RGM te grondig te evalueren, maar deze is tot nu toe uitgebleven, terwijl miljoenen inkomsten “aan onze neus voorbijgaan en onze schatkist bijna leeg blijft”. De BEP vindt dat deze evaluatie moet plaatsvinden en op de nationale ontwikkelingsagenda thuishoort.

U kunt de brief van de BEP aan de president hier downloaden.