BEP: Kracht en wijsheid nodig om vaderrol naar behoren in te vullen

Vader worden is een grote gunst. Vader zijn is een grote kunst. De politieke partij BEP wenst alle vaders van Suriname, de benodigde kracht en wijsheid om de eervolle vaderrol naar behoren in te vullen. Volgens de oude heilige geschriften moeten vaders hun kinderen liefdevol bejegenen. Liefdevol is tegelijkertijd respectvol. Naar de kinderen toe, want ook al zijn de vaders niet meer met de moeders, moeten de vaders toch voor de kinderen zorgen en helpen bij de opvoeding tot waardevolle volwassenen.
Het is geen sinecure. Het is een serieuze zaak. En ook een serieuze taak om de volgende generatie Surinaamse wereldburgers te verzorgen, huisvesten, voeden, kleden, opvoeden, scholen en het onderscheid leren tussen wat goed is en wat kwaad is. Eigenlijk hebben de vaders dus een zware taak, die niet onderschat moet worden. Vooral niet in economisch barre tijden, waar een nieuwe sociale klasse zichtbaar geworden is. De klasse van de werkende armen. Dat je wel een werk hebt, maar toch niet genoeg verdient om alle eindjes goed aan elkaar te knopen, want een slechte of slappe economie maakt veel basis levensbehoeften gewoon onbetaalbaar, terwijl sparen niet mogelijk is.
Werkloosheid is ook funest voor vaders die geen fatsoenlijke werkgelegenheid hebben. De kinderen zullen eronder lijden. De vaders moeten daarom ’s lands bestuurders kiezen, die het land goed en democratisch transparant besturen en geen bestuurders die slechts uit zijn op hun eigen belangen of belangen van hun vrienden en sponsors, of hun partijbelangen. Vaders moeten bestuurders kiezen, die het algemeen belang voorstaan en de belangen van Surinaamse burgers centraal stellen bij hun van het volk geleende machtsuitoefening.
Kracht en wijsheid, krakti nanga koni voor de Surinaamse vaders en vaders in Suriname. Hierbij geldt heel toepasselijk voor onze papa’s en zelfs onze grootvaders, de sterke beginstrofen uit het sterke gedicht ‘Dagorder’ van dichter Marcel de Bruyn, pseudoniem van René de Rooy, nu wijlen. De strofen luiden: “Geef het land toch nog niet over. Wij zijn nog niet allen dood. Al lijkt het bij wijlen somber. Ons hart blijft heroïsch en groot.”
De partij BEP wenst u allen een prettige Vaderdag.

Disclaimer
Suriname Go respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Go kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.