BEP kan zich terugvinden in eisen Organic Movement

Ook de BEP sluit zich aan in de rij van de politieke partijen die de protestdemonstratie van de Organic Movement ondersteunt. Tot nu toe is er ondersteuning van de politieke partijen: DOE, A20, HVB, NDP, PALU en de BEP.
“De afgelopen week is men begonnen met het voeren van protestacties tegen het regeringsbeleid. In eerste instantie was aangegeven dat men de politiek buiten deze strijd wilde hebben. Intussen is daarin verandering gekomen en worden er thans ook politieke organisatie verwelkomt om deze actie kracht bij te zetten.

De Partij voor Broederschap en eenheid in Politiek (BEP) kan zich terugvinden in de brief van Organic Movement naar president met de zeven eisen die op korte ingewilligd moeten worden. Voorts verklaart de BEP zich solidair met het platform van gezagdragers van Brokopondo met de rechtvaardige strijd die zij voeren om de regering zover te krijgen de enorme schade als gevolg van het spuien van water van uit de het Stuwdam te vergoeden.

Ook de BEP als organisatie die te midden van deze samenleving opereert, ervaart dagelijks de armoede en ellende die steeds meer om zich heen grijpen. De BEP leeft mee met de Surinaamse bevolking en eist onmiddellijk een drastische ombuiging van het desastreuze beleid dat de regering thans voert op verschillende gebieden.

Op grond hiervan roept de BEP haar leden en alle Surinamers op die gebukt gaat onder de huidige situatie om actief de actie van Organic Movement op een vreedzame en ordelijke manier te ondersteunen om de regering te dwingen een humaner beleid te voeren”.