Belfort: Santokhi kan liever verkiezingen uitschrijven

Assembleelid Edward Belfort (ABOP), roept de regering op om de politieofficieren Raoul Hellings en Sergio Gentle, in functie te herstellen. Ze zijn ook trekkers van de Organic Movement die dagenlang tegen het regeerbeleid heeft geprotesteerd. Belfort, Melvin Bouva en Rabin Parmessar (NDP), vinden dat het om rancune gaat. Belfort drukt president Chan Santokhi op het hart om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het botert  allang niet meer tussen de ABOP en de VHP, deelt hij mee.Dinsdag heeft de Organic Movement – op initiatief van Maisha Neus – bij De Nationale Assemblee geprotesteerd tegen het besluit om Gentle en Hellings buitenfunctie te stellen. Ze wilden ook weten waarom dat is gebeurd en eisten dat het duo binnen 24 uur in ere wordt hersteld. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft uitgelegd waarom de twee officieren buitenfunctie zijn gesteld. Zij zouden reglementen uit het Politiehandvest en hun ambtseed hebben geschonden. Een onderzoek is gaande in hoeverre zij zich schuldig hebben gemaakt aan onder andere opruiing en verkeerd gebruik van staatsmiddelen. Zolang het onderzoek  gaande is zijn Gentle en Hellings  “geschorst in hun ambt”.

‘Hellings, Hellings, Gentle, Gentle wordt er gescandeerd. Op de voorgrond Marleen Cameron van Organic Movement.

Belfort is net als collega’s van de NDP met de actievoerders gaan praten. Dat werd op prijs gesteld. In Obed Kanapé, fractieleider ABOP/PL hadden ze totaal geen zin. Kanapé is uitgejouwd. De coalitiepartners ABOP en VHP zijn op één lijn: de orde moet gehandhaafd worden, er moet rust in het land zijn. Bouva heeft zijn best gedaan om vijf van de actievoerders de openbare vergadering vanuit de publieke ruimte te laten meemaken.“Dit is zuiver rancune,” benadrukt Belfort bij de actievoerders en de persmensen. “Eigenlijk zouden Gentle en Hellings nooit mogen opkomen tegen een president die ook politieman is geweest. Waarom ze in actie komen want jij (Santokhi) luistert niet meer. Dat ding is naar je bolletje gestegen.” Belfort adviseert de president: “Santokhi, if a wan behoudt a rust, mek a man draai buitenfunctiestelling fu Gentle nanga Hellings terug. Dat na 1. 2: un shi tak a man fasi helemaal. A regering fasi helemaal. Meneer Santokhi nanga Brunswijk n’e fen’ en. ABOP en VHP n’e fen’ en.”Belfort vindt het opmerkelijk dat de president en de vicepresident zo samen “een dambordje” in Coronie zijn gaan onthullen. “Dat is ongekend,” stelt hij. “Na president eh onthul. Dus na slijm den man e slijm Brunswijk. En a man eerzuchtig dat zogenaamd den man e teri a man. Den gebruik den 8 of 9 zetel fu den fu seti den sani en a volk eh pina.” Belfort heeft een oplossing: “Meneer Santokhi moet gewoon nieuwe verkiezingen uitschrijven. Zoals hij al zei, 2025 of eerder. Dan komen er nieuwe bestuurders. Anders zullen we zo door blijven gaan. Al we niet oppassen kan het erger worden dan Haïti. Het is niet goed!”