Belastingdruk loontrekkers wordt verlaagd met invoering BTW

“De overheid was voornemens om op 1 juli de BTW te introduceren. Overigens, Suriname is de afgelopen 15 jaar al bezig om de BTW in te voeren, want we lopen wat dat betreft achter op de regio. Suriname is het enige land in het Caribisch gebied, dat nog geen BTW heeft ingevoerd”, aldus ex-bankier en monetair econoom Jim Bousaid. Volgens hem is BTW een goede vorm van belasting en het bevordert het beleid van de regering om mee te gaan in de richting van indirecte belasting. “Het is een nieuwe belasting en we krijgen hiermee een brede belasting op basis van consumptie. Daarom is het goed te implementeren, want wij hebben een enorme informele sector die niet wordt gepakt door de loon- en inkomstenbelasting, maar er wordt daar wel geld gegenereerd en geconsumeerd. Via de BTW levert de informele sector in feite ook haar bijdrage aan de belastingen” stelde Bousaid onlangs in een interview. Hij haalde ook aan, dat sanering van de overheidsfinanciën één van de doelstellingen is van het IMF-programma en de BTW is daar bevorderlijk aan. “De overheid heeft de toezegging gedaan, dat de belastingdruk voor de loon-en inkomenstrekker niet gaat worden verhoogd met de introductie van de BTW. Wat er gaat gebeuren, dat de belastingdruk voor loontrekkers gaat worden verlaagd, doordat de belastingvrije voet omhoog gaat en de belastingschijven worden opgerekt. Hierdoor krijg je enigszins verlichting van de directe inkomsten belastingdruk. Dit zal de druk compenseren die komt van de toename van de BTW.  Belangrijk is ook dat een aantal basisgoederen vrijgesteld zijn van BTW, zodat de prijzen laag worden gehouden voor het armere deel van de bevolking”, verduidelijkt de econoom.
De BTW-invoering moet je volgens Bousaid goed voorbereiden en een belangrijke zaak is, dat het bedrijfsleven zijn boekhouding en administratie up to date heeft.
“Je moet namelijk de toegevoegde waarde goed administreren, want het is zo dat de bedrijven de inning zelf gaan bijhouden en dan vindt de afdracht plaats aan de overheid. Vanuit de belastingdienst gaat er een digitaal controlesysteem moeten worden ingezet, zodat de BTW correct wordt aangeslagen en afgedragen. In voorbereiding op de BTW, zal de regering heel intensief moeten communiceren met het bedrijfsleven, zodat zij zijn administratie op orde kan hebben voor wanneer dit systeem ingaat”, zegt hij.
Tot nu toe is er onvoldoende gebeurd en de regering heeft gezegd, dat zij de BTW zal uitstellen vanwege het prijsverhogend effect, maar dat is volgens Bousaid een onjuiste uitspraak. “De regering had gewoon de waarheid moeten vertellen en zeggen, dat de BTW nog niet met succes kan worden geïmplementeerd. We gaan nu richting 1 januari en we lopen nu ook weer achter, want tot nu toe zijn er geen grote sessies met het bedrijfsleven geweest en bij de belastingdienst moeten ambtenaren worden bijgeschoold om dit werk te doen”, aldus Bousaid. Er moet volgens de ex-bankier meer vaart worden gezet als de overheid daadwerkelijk de BTW per 1 januari 2023 wil laten ingaan.
“We gaan richting 1 januari en ik denk dat we weer achterlopen. Ik ben bang dat dit traject per 1 januari in het geding komt. Met het IMF was reeds overeengekomen dat de introductie van de BTW per 1 januari 2022 zou plaatsvinden, daarna is het verschoven naar 1 juli en daarna naar 1 januari 2023. Bij de inning van de BTW waren er wat inkomsten projecties gemaakt, en die vallen nu weg omdat de belasting niet op de afgesproken datum is ingevoerd.  Hierdoor zal het IMF aan de regering vragen hoe zij dit gat dat is ontstaan op de begroting door het niet implementeren van de BTW zal dichten.  De regering gaat met een alternatief financieringsplan moeten komen, want voor deze tegenvaller ga je de financiën op een andere plek moeten zoeken. Daarom is de tweede evaluatie van het IMF uitgesteld, omdat Suriname haar huiswerk nog niet af had m.b.t. de invoering van de BTW. Nu is er afgesproken dat bij de evaluatie aan het eind van het 3de kwartaal het financieringsplan van de minister van Financiën rond zal zijn en als Suriname door de toetsing komt, dan pas  wordt de tranche van het 2de en 3de kwartaal overgemaakt”, dit is de situatie momenteel volgens Bousaid.
The post Belastingdruk loontrekkers wordt verlaagd met invoering BTW .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname