‘Belasting is inkomstenvergroting voor de staat’

Overheid moet kunnen voldoen aan haar verplichtingen
VHP-parlementariër Mahinder Jogi, heeft kortelings verklaard, dat de regering vaker aangegeven heeft, dat wanneer wij als volk offers brengen, het de taak van haar is middelen die vrij zijn, terug te geven aan de samenleving. Maar als de regering bezuinigingen doorvoert, dan mag en kan zij volgens Jogi, niet meer uitgeven dan zij verdient. Jogi zei dat het programma dat de regering met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitvoert, vereist, dat de regering pas geld mag uitgeven, wanneer ze inkomsten heeft geïnd. “We mogen dus geen geld lenen om geld uit te geven. Het geld moet ergens vandaan komen. De regering tracht dus opbrengsten binnen te krijgen, omdat de overheid ook moet kunnen voldoen aan haar verplichtingen”, aldus Jogi.
Hij vertelde dat ongeveer 25 jaar geleden, de wereld al gestart was met de invoering van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), terwijl de omzetbelasting pas was goedgekeurd in ons parlement.
Jogi vertelde dat de regering met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een plan uitvoert, waarin de BTW één van de voornaamste acties is die opgenomen wordt, en waar wij aan moeten voldoen. “Een aanname en doorvoering van de BTW-wet betekent dus, dat de minister van Financiën, de ruimte krijgt een begroting te presenteren, welke past binnen het raamwerk, zoals afgesproken met het IMF.”
Jogi stelde met de invoering van de BTW, de regering meer belastingbetalers beoogt te bestrijken, dan met omzetbelasting. “Meer mensen gaan nu belasting betalen en wanneer meer mensen aan de fiscus bijdragen, zullen de inkomsten van de staat omhoog gaan. Het is niet inkomsten vergroten voor de regering, maar het is inkomstenvermeerdering voor de staat Suriname. Dit is heel goed, omdat we dat geld nodig hebben om de kapotte economie weer gezond te maken”, aldus Jogi.
The post ‘Belasting is inkomstenvergroting voor de staat’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname