Bekende van de politie “Dalie” aangehouden voor diefstal

De politie van het bureau Flora heeft in de avond van woensdag 2 november de verdachte RobbyR. alias “Dalie” op zijn woonadres te Pontbuiten opgespoord en aangehouden.Robby wordt ervan verdacht zich op vrijdag 21 oktober schuldig te hebben gemaakt aan diefstalvan een rugtas inhoudende twee paspoorten, werkdocumenten, geldbedragen in USD en Euro eneen bracelet van geel metaal in een bedrijf aan de Commewijnestraat.De benadeelde deed van deze diefstal aangifte bij de politie. Volgens verklaring van de aangeverwas hij bezig met werkzaamheden in het bedrijf en plaatste zijn tas met spullen op de vloer vanhet balkon van het bedrijf. Toen hij terugkeerde om zijn tas te halen, kwam hij tot de ontdekkingdat deze was verdwenen. De politie stelde een onderzoek in en op de veilig gesteldecamerabeelden is duidelijk te zien hoe Robby de tas heeft weggenomen.Na uitgewerkte informatie is de verdachte Robby in de avond van 2 november opgespoord enaangehouden. Hij blijkt een bekende van de politie te zijn. Bij een ingesteld onderzoek in zijnwoning werd de tas van de aangever aangetroffen en in beslag genomen. De documenten blekennog in de tas te zitten. Robby heeft bekend de diefstal te hebben gepleegd. Het geld had deverdachte reeds gewisseld bij een illegale geldwisselaar in het stadscentrum. De bracelet is echternog niet achterhaald.Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met hetOpenbaar Ministerie is Robby hangende het onderzoek door de politie achter slot en grendelgeplaatst.
Bekende van de politie “Dalie” aangehouden voor diefstal Korps Politie Suriname.