Behandeling rechtszaak tegen Bond AZP op 13 oktober

De rechtszaak tegen de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ), wordt vervolgd 13 oktober aanstaande. De rechter zal op deze dag ook de accountant horen die door de staat c.q. het ministerie van Volksgezondheid en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), is aangetrokken om te adviseren over de nieuwe loonreeks. Het ministerie en het AZP, hebben een kort geding aanhangig gemaakt tegen de bond en de personeelsleden die bijkans twee weken in beraad waren. Het kort geding is afgelopen woensdag in behandeling genomen door kortgedingrechter mr. I. Sonai.
In deze zaak hebben het AZP en het ministerie van Volksgezondheid aangevoerd, dat het spoedeisend belang betreft het garanderen van de optimale zorgverlening naar de samenleving toe. Vanwege het feit dat het personeel in beraad was, kon het AZP geen optimale zorg garanderen. Het AZP en ministerie onderstrepen, dat de ABPLAZ in dit stadium van het dispuut niet terecht gebruikmaakte van het stakingsrecht. De bond stelt dat tot staking is overgegaan, omdat met de minister van Volksgezondheid geen overeenstemming bereikt kon worden over de gemaakte afspraken.
Op de zitting waren aanwezig: bondsvoorzitter heer L. Pool, enkele bestuursleden alsook de vertegenwoordiger van de artsen, drs. S. Mohan, minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, de directeur van Volksgezondheid, drs. R. Gajadhar Sukul, de directeur van het AZP, drs. C. Redan en de medisch directeur van het AZP, drs. L. Liauw Kie Fa. De bond werd vertegenwoordigd door advocaat mr. G. van der San, de staat door advocaat mr. C. Lachman en het AZP door advocaat mr. S. Essed.
De advocaat van de bond heeft mondeling zijn antwoordpleidooi gehouden, waarna de rechter terstond een comparitie van partijen heeft gehouden voor het inwinnen van inlichtingen. Partijen hebben aan de rechter aanvullende informatie verschaft. Zij zijn ook in de gelegenheid gesteld om onderling overleg te voeren over een mogelijke regeling. Partijen hebben ten overstaan van de rechter afgesproken, dat de bond de staking onmiddellijk opheft onder voorwaarde dat er een plan van aanpak met bijbehorende tijdslijn wordt uitgezet door de minister van Volksgezondheid en de directie van het AZP voor de komende zes maanden, om invulling te geven aan het wensenpakket van de bond. Het plan van aanpak zal worden opgestuurd voor de tegenpartij en de rechter op uiterlijk donderdag 6 oktober 2022.
The post Behandeling rechtszaak tegen Bond AZP op 13 oktober .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname