‘Beëdiging KPA-rekruten laat te lang op zich wachten’

Abop-parlementariër Edgar Sampi en VHP-parlementariër Stephen Madsaleh, stelden gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, de vraag waarom de rekruten van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) tot op heden niet zijn beëdigd. Madsalah zei dat de rekruten al bijkans drie jaar bezig zijn met de opleiding en sinds november 2021, de opleiding met succes hebben afgerond. ‘’Waarom laat de beëdiging zolang op zich wachten?’’, vroeg Madsalah.
Sampi gaf aan op de hoogte te zijn van het probleem rondom de KPA-rekruten. Hij zegt enkele malen aan de bel te hebben getrokken. ‘’De minister heeft beloofd zaken betreffende deze groep spoedig in orde te maken. Echter hebben de rekruten hier geen vertrouwen in en verklaren reeds vaker aan het lijntje gehouden te zijn’’, zei Sampi. Hij voegde eraan toe dat de rekruten financieel niet meer uit te komen. Ook het werken zonder de nodige attributen binnen de inrichting, vormt volgens hem een gevaar.
Woordvoerder van het KPA, Wendel Pinas, zegt aan de krant, dat er reeds een proces is ingezet om op korte termijn zaken af te ronden. “Het kan deze maand nog geschieden. Het is wachten op het ministerie. Maar er zijn tal van zaken die een rol gespeeld hebben”, zegt Pinas. Hij geeft verder aan dat zij reeds in april in goed overleg waren, maar dat er rekening gehouden moest worden met zaken als herkeuring en herexamen. “We willen zo snel mogelijk klaar zijn. Maar er zijn zaken die we moeten afronden.”
The post ‘Beëdiging KPA-rekruten laat te lang op zich wachten’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname