Basil Ivor Griffith (77) Paramaribo 10-6-2022

Paramaribo 16 juni 2022
De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij voert mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel.

Met veel verdriet maken wij bekend, dat van ons is heengegaan onze lieve en zachtmoedige zoon, broer, vader, stiefvader, schoonvader en overgrootvader

Basil Ivor Griffith
geboren Apoera 13-12-1944overleden Paramaribo 10-6-2022

De begravenis vindt plaats op vrijdag 17 juni 2022 om 16.00 uur op de R.K. begraafplaats  aan de Schietbaanweg, voorafgegaan door een rouwdienst om 14.00 uur in de Aller Heiligste Verlosser Kerk aan de Schietbaanweg 35. Daarna is er gelegenheid tot het nemen van afscheid.
Livestreaming: https://youtu.be/bklaT0lAEBk
Namens de diepbedroefde familie’s: Klaverweide, Griffith en Sabajo.
Moeder: Helouise Klaverweide
Zus en broers: Carla, Glen, Roël en Fred+
Kinderen en stiefkinderen: Christien, Gerda, Claudia, Shehida, Hector, Marilyn, Miquel en Rachelle, met kinderen en kleinkinderen

Namens de nabestaanden:Familie Klaverweide