AWJ wil partnerschap aangaan met Stichting Groei en Welvaart Suriname

Steven Mac Andrew, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), die een opendeurbeleid voert naar personen, organisaties en bedrijven toe, heeft op woensdag 16 november het bestuur van de Stichting Groei en Welvaart Suriname (SGWS) ontvangen. Bij deze gelegenheid heeft de stichting de minister inzicht verschaft in haar activiteiten en plannen. De voornaamste activiteit is het verwerken van verschillende vissoorten tot eindproducten die lokaal worden verkocht en ook worden geëxporteerd naar Europa, China en Trinidad en Tobago. De stichting maakt zich nu sterk om ook te investeren in landbouw en tuinbouwproducten. Ook zegt de SGWS bewustwordingssessies op scholen te verzorgen om jongeren ondernemingsbewust te maken. De stichting ziet graag dat het ministerie van AWJ, haar activiteiten ondersteunt. Speciaal voor deze gelegenheid had de stichting zelf verwerkte visproducten zoals batjaw, trie, garnalensambal batjaw mix en sambel trasie meegenomen als demonstratie.
De minister was blij om de eindproducten te zien die worden afgezet op zowel de nationale als internationale markt. Hij stelt de SGWS als voorbeeld voor opkomende micro-ondernemers en zelfstandigen. Hij bedankte de stichting voor haar inspanningen om het ondernemerschap te stimuleren onder jongeren. ‘’Ondernemerschap is de sleutel voor meer verdienvermogen van onze economie. Het Surinaams ondernemerschap is aan een opmars bezig en daarbij neemt het belang toe van jonge, snelgroeiende bedrijven’’, aldus de minister. Hij adviseerde de stichting om voor haar behoefte aan personeel, in contact te treden met de Dienst der Arbeidsbemiddeling, die een databank heeft van werkzoekenden. De voorzitter van het bestuur van de SGWS, Remon Ramkisoensing, houdt zijn stichting open voor met name risicojongeren zoals tienermoeders, drop-outs, jongeren die in contact zijn gekomen met de justitie, moeilijk opvoedbare jongeren en jongeren met een beperking. De stichting blijkt zeer begaan te zijn met het lot van deze jongeren.
Mac Andrew heeft ook bij deze gelegenheid het belang benadrukt van dialoog, samenwerking en participatie, gericht op het behalen van concrete resultaten en doelen, die de ontwikkeling van Suriname ten goede kunnen komen. De minister zal intern nagaan, hoe samen met de SGWS, een partnerschap kan worden aangegaan. Voorzitter Ramkisoensing, was bij deze gelegenheid aanwezig met de bestuursleden Marisha  Baidjoe en Esmeralda Doe Doe.
 
The post AWJ wil partnerschap aangaan met Stichting Groei en Welvaart Suriname .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname