AWJ blijft samenleving correct informeren over aanvraagprocedure werkvergunning

Naar aanleiding van het bericht in de media over de aanvraag van werkvergunningen voor de Haïtiaanse burgers die onlangs naar ons land zijn gehaald voor het verrichten van werkzaamheden in de landbouwsector, verklaart het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), dat het de samenleving te allen tijde eerlijk en oprecht zal informeren over het beleid en de werkzaamheden van het ministerie, alsook over de procedure van de aanvraag van een werkvergunning voor vreemdelingen. Het ministerie heeft in de informatievoorziening over de procedure met betrekking tot de aanvraag van werkvergunningen voor de Haïtiaanse burgers die naar Suriname zijn gehaald, niet de intentie gehad om personen onaangenaam te zijn of hun naam door het slijk te halen, evenmin om ruis te veroorzaken, doch wenst aan de samenleving de juiste informatie te verstrekken over de onderhavige kwestie en zal dat blijven doen. In het specifiek geval van deze groep Haïtianen, beschouwt de Wet Werkvergunning Vreemdelingen hen als vreemdelingen die een werkvergunning nodig hebben om te kunnen werken in ons land. Het ministerie benadrukt dat deze groep vreemdelingen zich niet kan beroepen op de status van CARICOM bekwame burgers of op het vrij verkeer van personen binnen de CARICOM. De werkgever die deze vreemdelingen in dienst wenst te nemen, dient de aanvraag met de bijbehorende procedurele vereisten te doen bij het ministerie van AWJ. De vreemdeling dient de aanvraag te ondersteunen door deze mede te ondertekenen. Tot op dit moment zijn er nog geen aanvragen ingediend voor deze groep.
The post AWJ blijft samenleving correct informeren over aanvraagprocedure werkvergunning .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname