Hellings en Gentle na buitenfunctiestelling geschorst

President Chan Santokhi heeft de resolutie voor schorsing van de hoofdinspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle op voordracht van de minister van Justitie en Politie getekend. De schorsing gaat per maandag 15 augustus in. Beide functionarissen wordt ernstig plichtsverzuim verweten. Er bestaat een redelijk vermoeden dat zij zich hieraan schuldig hebben gemaakt staat in een … Meer lezen

VES uit bezorgdheid over geheimzinnigheid Herstelplan SLM

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is van mening, dat de bezorgdheid ten top stijgt, wanneer de directeur van de SLM, Paul de Haan, zegt dat er een afdeling Netwerk en Planning, die nog niet eens is opgezet, zal moeten nagaan of het netwerk van het staatsbedrijf het juiste is. “Deze afdeling zal worden … Meer lezen

Oneigenlijk verkregen staatsgelden worden teruggevorderd

In de reçu-fraudezaak is het gerechtelijk vooronderzoek reeds gestart door de rechter-commissaris en worden getuigen gehoord. In deze zaak is er afgelopen week nog een aanhouding verricht door de politie. Vermeldenswaard is dat tot nu toe ongeveer SRD 29 miljoen terug is gestort op de rekening van het ministerie van Financiën. Combé Markt In het … Meer lezen

CBvS instrueert banken geen excessieve vreemde valutaposities aan te houden

“De aanpak van de recente wisselkoersstijgingen behelst maatregelen ter beïnvloeding van de vraag- en aanbodzijde van de valutamarkt. Aan de vraagzijde zet de Centrale Bank van Suriname (CBvS, de Bank) de SRD-kasreserveregeling en de OMO’s voort. In het kader van de OMO’s heeft zij, naast de grote beleggers, recentelijk ook het publiek in de gelegenheid … Meer lezen

Van Samson vindt protestleiders ‘rookies’

Volgens de VHP-parlementariër Cedric van Samson, zijn de leiders achter de demonstraties niet professioneel, maar ‘’rookies’’. Dit naar aanleiding van het feit dat volgens hem, deze zogenaamde leiders een video op hun sociale media hebben gedeeld, waarbij Van Samson de samenleving oproept om op straat te komen. Volgens de parlementariër gaat het om een oude … Meer lezen

Salman Rushdie op beademing, niet aanspreekbaar

Salman Rushdie ligt aan de beademing en kan niet praten nadat hij op het podium in de VS is neergestoken, zegt zijn agent. Andrew Wylie zei dat de 75-jarige auteur één oog kan verliezen na de aanval op een evenement in de deelstaat New York.Rushdie dook in 1988 onder politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk onder … Meer lezen

LVV reikt certificaten uit aan tweeëntwintig landbouwers

Tweeëntwintig landbouwers hebben op donderdag 11 augustus 2022 hun Goede Agrarische Praktijken (GAP)-certificaat in ontvangst mogen nemen. Deze landbouwers zijn in juli van start gegaan met de training, welke verzorgd werd door landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit vond plaats op het LVV-ressort kantoor te Wanica B. De landbouwers hebben … Meer lezen

COLUMN: Wassingen

GANGA / Sharda Ganga Een super kort stuk vandaag, want ik heb last van mijn ogen. Die zijn geïrriteerd geraakt. Hoe dat komt? Na het zien van de witgeklede president met bevreemdende inheemse hoofdtooi, gezeten op een soort troon met aan zijn weerszijden twee inheemse schildknapen à la het wapen van Suriname, heb ik mijn … Meer lezen

Organic Movement: Protest zal aanzwellen; regering moet weg

Organic Movement, politici, vakbondsleiders en activisten zijn ervan overtuigd dat de protesten om de regering naar huis te sturen uiteindelijk massaal ondersteund zullen worden. Vandaag, bij de kick-off, hebben een paar honderd mensen gehoor gegeven aan de oproep om hun stem te laten horen bij Kwakoe. Het publiek werd naast Organic Movement onder andere toegesproken … Meer lezen

Scholenquiz moet bewustzijn ‘schoon milieu’ bevorderen

OS van Pettenpolder is vrijdag de winnaar geworden van de scholenquiz waaraan 25 lagere scholen (GLO) aan hebben meegedaan. “Ik ben erg trots op mijn leerlingen. Ze hebben mij niet teleurgesteld. De hele morgen was ik zo zenuwachtig, maar …. ben nu helemaal gerust,” zegt een blijde en merkbaar opgeluchte juf Atma van de OS … Meer lezen

COMMENTAAR: Dak- en thuislozen

DE MANIER WAAROP een land omgaat met de zwaksten in zijn samenleving vertelt veel over de leiding van het land. Dat geldt ook voor Suriname. En zeker voor de dak- en thuislozen lijkt steeds minder hulp en aandacht. Tijdens het bewind van de ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën werd een opvangplek voor deze groep al … Meer lezen

ASYCUDA geactualiseerd en beter beveiligd

Er is vanaf zaterdag 6 augustus, gewerkt aan het actualiseren en beter beveiligen van het Automated System for Customs Data (ASYCUDA) van de douane. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en kan het systeem optimaal worden gebruikt door klanten. Na de hardware storing en daaropvolgende connectieproblemen enkele dagen geleden, is er door het ICT-team van het … Meer lezen

Openingstijden RGD-poli’s verruimt vanwege rotavirus

Het ministerie van Volksgezondheid en de directie van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), hebben direct na de uitbraak van het rotavirus, er werk van gemaakt om extra faciliteiten ter beschikking te stellen na het bezoek aan de Spoed Eisende Hulp (SEH) afgelopen maandagavond.  Door de uitbraak van het rotavirus in Suriname, is er een toename … Meer lezen

Mathoera: Grote uitstroom bij Defensie zorgt voor voordeel

Hoewel er een “redelijk grote” uitstroom is bij het ministerie van Defensie, is er geen behoefte aan om nieuw personeel te werven. Naast de 27 militairen die voor onwettig verzuim zijn ontslagen, hebben nog eens 129 de dienst verlaten. Defensie-minister Krishna Mathoera geeft aan dat de uitstroom een voordelige kant heeft; er is minder druk … Meer lezen

Europa: Droge rivieren, dode vissen, verschrompelde gewassen

Ooit liep er een rivier doorheen. Nu bedekken wit stof en duizenden dode vissen de brede greppel die slingert tussen rijen bomen in de Franse Bourgogne, in wat de rivier de Tille was in het dorp Lux.Van droge en gebarsten stuwmeren in Spanje tot dalende waterstanden op grote verkeersaders zoals de Donau, de Rijn en … Meer lezen

17 miljard BOE uit Guyana-Suriname bekken stuwt Noble-inkomsten op

De inkomsten uit contractboringen verdiend door Noble Corporation voor het tweede kwartaal van 2022, bedroegen USD 262 miljoen, vergeleken met USD 195 miljoen in het eerste kwartaal. Noble liet begin deze week weten, dat het gebruik van de op de markt gebrachte vloot, 85 procent bedroeg in de drie maanden eindigend op 30 juni 2022, … Meer lezen

VMS adviseert basisregels hygiëne, ter voorkoming besmettingen Rotavirus

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft in een verklaring gesteld dat er sprake is van een epidemische uitbraak onder kinderen. Volgens de organisatie is het belangrijk terug te gaan naar de basisregels van hygiëne. Hier staat het reinigen van de handen steeds centraal. Het laatste moet vooral geschieden bij het verwisselen van wegwerpluiers, … Meer lezen

KFC strijkt neer in Latour en zoekt meer personeel

Tekst en beeld Valerie Fris PARAMARIBO — Terwijl Suriname een financieel-economische crisis doormaakt en er sprake is van werkloosheid, blijken mensen kieskeurig te zijn voor werk dat voor het oprapen ligt. Tot die conclusie kwam KFC-directeur Ashok Ganga bij de opening van het filiaal te Latour, ook wel L-blok genoemd. Hij zegt dat de nieuwe … Meer lezen

Ramadhin: ‘Situatie vrij ernstig, maar onder controle’

In de maand augustus is er een opvallende toename geweest van kinderen tussen 0-6 met koorts, braken en diarree, waarbij enkelen het leven hebben gelaten. Het rota-virus wordt als ziekteverwekker aangemerkt. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft vrijdag in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de situatie vrij ernstig, maar onder controle is.Ramadhin deelt mee dat … Meer lezen

Excuses en reparaties heet hangijzer bij bezoek Nederlandse parlementaire delegatie

Tekst en beeld Tascha Aveloo PARAMARIBO — “Er zijn twee groepen rond het vraagstuk van erkenning van het Nederlandse slavernijverleden: wel of niet excuses aanbieden en herstel betalingen.” Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, heeft in het kader van het bezoek van de delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer een inleiding gehouden … Meer lezen

Suriname – Ex-vicepresident Adhin gedagvaard

Ex-vicepresident Ashwin Adhin is vrijdag gedagvaard door het Openbaar Ministerie om 26 augustus voor het Hof van Justitie te verschijnen. Het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem is afgerond.De rechter-commissaris (rc) heeft getuigen gehoord tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, dat op 3 augustus is afgesloten. Ook de kompanen Amin D. en Vijendra R. zijn gehoord.Vijendra R. werkte als … Meer lezen

‘Fluctuerende wisselkoers geen reden tot prijsopdrijving’

Burgers hebben het steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. De prijzen die steeds meer stijgen zorgen voor veel bezorgdheid bij de bevolking. Een van de oorzaken is de fluctuerende wisselkoers, waardoor winkeliers het nodig vinden hun prijzen dagelijks aan te passen. Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) verklaarde … Meer lezen

Salman Rushdie in de nek gestoken in New York

Salman Rushdie, de in India geboren romanschrijver die jarenlang ondergedoken zat, nadat Iran moslims had aangespoord hem te vermoorden vanwege zijn schrijven, is vrijdagmorgen in zijn nek en torso gestoken op het podium tijdens een lezing in de deelstaat New York. De politie zei dat hij per vliegtuig naar een ziekenhuis was gebracht.Hij werd vrijdagavond … Meer lezen

Neefje voortvluchtige Rother in reçu fraudezaak ingesloten

Yoran Rother (20), die donderdag is aangehouden in de reçu fraudezaak, is een neefje van de voortvluchtige Mosa Rothar (49). Hij is werkzaam in de functie van bode op het ministerie van Financiën & Planning. Zijn advocaat Maureen Nibte bevestigt dat er een contactverbod is tussen haar en Yoran.Het contactverbod is van toepassing voor acht … Meer lezen

NDP bestudeert uitspraak Constitutioneel Hof

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft nog geen standpunt ingenomen over het besluit van het Constitutioneel Hof, waarin is bepaald dat artikel 9 (zetelverdeling) en 24 (districtsgrenzen) in strijd zijn met de grondwet en internationale verdragen. De NDP deelt mee nota genomen te hebben “van het besluit van het Constitutioneel Hof inzake het strijdig verklaren … Meer lezen