Atompai: Rancune tegen Hellings en Gentle juridisch aanpakken

De Surinaamse Politie Bond (SPB) zal de buitenfunctiestelling van de hoofdinspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle juridisch aanvechten. Daarnaast zullen internationale organisaties en instituten worden aangeschreven over rancune die de regering toepast en mensen muilkorft. Dit zegt de voorzitter van de SPB, Poetini Atompai, in gesprek met Suriname. “We zullen de samenleving behoeden voor een dyugudyugu op dit moment. Maar wij zullen op het juiste moment de zaak counteren”, zegt Atompai.

“We zullen de bazen van deze regering, zoals de Nederlandse premier Mark Rutte en de president van de Verenigde Staten, Joe Biden, ook aanschrijven”, deelt Atompai mee. Verder ook onder andere de Verenigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de lidlanden van de Caricom. De SPB stelt dat de maatregel tegen de politie-officieren is genomen alleen omdat zij leiders zijn van Organic Movement en deelgenomen hebben aan de protestacties.

“Om de zaak te camoufleren zijn andere zaken zoals plichtsverzuim en gebruik van dienstvoertuig meegenomen. Wij zullen dat ook aantonen”, zegt Atompai. Hij merkt op dat er wel degelijk verlof is aangevraagd door Hellings en Gentle. Al de aantijgingen zullen worden weerlegd. De buitenlandse organisaties zal haarfijn uitgelegd worden hoeveel mensen, om welke reden zijn gearresteerd. Het gaat om muilkorven van mensen die opkomen voor hun mening, stelt de voorzitter van SPB.

Atompai vindt dat de regering onbetrouwbaar is. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft tijdens de protestactie op een vraag van Hellings over rancuneuze maatregelen meegedeeld dat de mensen het recht hebben om te betogen. Hij voerde aan dat er geen rancune toegepast zal worden tegen de actievoerders. Volgens de bondsvoorzitter is de waarnemend korpschef onder flinke druk gezet om Hellings en Gentle buitenfunctie te stellen.

Hellings en Gentle zijn enkele dagen vrij van dienst voor werkzaamheden van de Sport Centrale. Voor de overige dagen is er verlof aangevraagd. Het klopt volgens Atompai niet dat de politiefunctionarissen onwettig verzuimd hebben. Er is verlof aangevraagd voor de overige dagen. De politieleiding bepaalt niet hoe de werkzaamheden van de Sport Centrale worden ingevuld, stelt de vakbondsleider.