Asycudasysteem niet bereikbaar vanwege storing

Het asycudasysteem van de douane is momenteel niet beschikbaar voor klanten. De Belastingdienst meldt dat enkele dagen geleden er een hardware storing is geweest. De server die is uitgevallen, is inmiddels weer online. Door de uitval, is er een storing ontstaan in de verbinding tussen de applicatie en de dataserver.
De douanedienst benadrukt dat het belang van het softwaresysteem en werkt er hard aan om klanten zo snel mogelijk weer de toegang te bieden. In samenwerking met de softwareontwikkelaar wordt de communicatie tussen de applicatie en de dataserver hersteld. Ook het management van Asycuda zelf biedt hierbij ondersteuning.
In afwachting op het herstel worden aangiften handmatig afgehandeld. Om de achterstand weg te werken heeft de douane de openingstijden gisteren verlengd tot vijf uur ’s middags. Hierdoor is de dienstverlening naar klanten toe zo goed mogelijk opgevangen. De douanedienst blijft zich inzetten om de werkzaamheden ondanks de beperkingen zo goed mogelijk uit te voeren.