ASRA vindt verwijt visumproblematiek Nederland onterecht

Surinamers moeten maandenlang wachten op een visum voor Nederland (Schengenlanden). Deze kwestie is gisteren aan de orde gekomen tijdens een bespreking met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking met zijn Nederlandse collega, Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA) is blij dat de maandenlange wachttijden bij aanvragen van visum voor Nederland (Schengen) aan de orde zijn gesteld. “Wij hopen echter dat ALLE zaken zijn besproken hieromtrent. Het probleem simpelweg schuiven op de reisbureaus vinden wij kort door de bocht”, zegt Cindy Uden, voorzitter van de ASRA, om een reactie gevraagd aan Suriname.

De ASRA heeft al meerdere keren aandacht hierom gevraagd, omdat steeds verwezen wordt naar reisbureaus die om geld zouden vragen. Dit, terwijl er meerdere zaken spelen. “Noch de afhandelaar voor visumaanvragen noch de Nederlandse ambassade lijkt oor te hebben voor de situatie. Het wordt haast onmogelijk gemaakt om afspraken te maken. Recent nog is ontdekt dat wanneer men een afspraak zou willen wijzigen, de kalender helemaal openstaat. Maar wanneer men voor het eerst een afspraak wil maken, blijkt er geen beschikbaarheid te zijn. Wij vragen ons af of hoe dit mogelijk is”, stelt Uden.

“Ik heb precies aangegeven dat we het een beetje een onacceptabele zaak vinden dat we problemen hebben,” zegt minister Ramdin. Volgens hem is aangegeven dat er per week 660 slots open zijn voor visumaanvragen. Echter moet op basis van verkregen informatie van de Nederlandse ambassade, worden vastgesteld dat Surinaamse reisagenten bepaalde slots blokkeren en dan verkopen aan cliënten. Samen met de ASRA zal worden onderzocht of dit op waarheid berust”, zegt Ramdin. Hij merkt op dat deze handeling in eerste instantie niet is toegestaan. “Men mag geen geld vragen voor een dienst die gratis is. Maar wij gaan daar zeker over praten, zodat wij dit probleem kunnen oplossen.” De bewindsman praat over 35% slots die op den duur niet worden gebruikt, terwijl andere Surinamers geholpen konden worden.

Uden merkt op dat het verwijt steeds wordt gemaakt dat reisbureaus afspraken blokkeren. “Hoe is dat mogelijk wanneer VFS de mogelijkheid heeft IP adressen te blokkeren en te controleren? Mocht het werkelijk zo zijn dat reisbureaus of welke instantie dan ook zich schuldig zou hebben gemaakt hieraan, dan zouden er gepaste maatregelen getroffen moeten worden tegen hen. Waarom zijn we ervan overtuigd dat er geen onjuiste handelingen worden gepleegd bij de instantie zelf – als dat niet wordt onderzocht?”, voert Uden aan. De ASRA staat open en heeft altijd open gestaan voor een gesprek. “Helaas blijken niet alle instanties bereid te zijn een open gesprek aan te gaan”, verzucht de voorzitter van ASRA.