ASFA dringt aan op dialoog zodat rust terugkeert

De Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) heeft vanaf de aanvang van de protestacties op 18 juli het geheel gadegeslagen en op diverse momenten teruggekoppeld met haar leden. Het is heel moeilijk voor de ASFA een hard standpunt in te nemen, aangezien de agenda van de organisatoren tot op heden onduidelijk is.
Desondanks willen wij begrip tonen voor de geïnitieerde acties van de demonstranten, omdat onze lidbedrijven ook te kampen hebben met de dagelijkse ontberingen in ons geliefd Suriname. De ASFA pleit nog steeds voor het verhogen van de productiecapaciteit en het creëren van een ‘level playing field’ voor de lokale productiesector, als zodanig het creëren van duurzame arbeidsplaatsen.
Als maatschappelijke organisatie betrokken bij vraagstukken met betrekking tot lokale productie, maken wij ons enorm zorgen om de perceptie van investeerders uit binnen- en buitenland, die Suriname zien als land met enorme investeringsmogelijkheden.
Met het bovenstaande in mind, schetst het onze verbazing als ons ter ore komt dat er een spoed topoverleg is geweest, in verband met de koersontwikkeling en er daar besluiten zijn genomen, waarvan twee onze aandacht hebben getrokken te weten:– Retentie beschikking 35 procent voor goudexporteurs zal worden getekend en gisteren is ingegaan– Daaropvolgend er een informeel overleg met banken zal worden gevoerd over retentie van de 35 procent te bestemmen aan importeurs.
Indien het bovenstaande op waarheid berust en dit daadwerkelijk zal worden doorgevoerd, zal de ASFA haar noodkreet namens haar leden moeten doen, omdat het geenszins de bedoeling kan zijn dat wederom de importeurs gefaciliteerd worden en wel met retentie dollars terwijl de lokale productiesector ten onder lijkt te gaan.
De ASFA blijft pleiten voor het faciliteren van de lokale productiesector, het een en ander middels ontwikkelingsfinanciering, zoals aangegeven in het herstelplan, welke vooralsnog uitblijft.
De ASFA dringt erop aan dat partijen in dialoog geraken zodat de rust wederkeert. Potentiële investeerders zullen zich tien keer bedenken alvorens zich te vestigen in een land waar zich maatschappelijke onrust voltrekt. De ASFA maakt zich, als maatschappelijke organisatie met duurzame ontwikkelingen in haar banieren, ernstig zorgen om de effecten van voornoemde onrust en roept wederom tot dialoog van partijen.
De ASFA heeft als maatschappelijke organisatie, sinds haar oprichting gepleit voor het accommoderen van de lokale productiesector. Het is noodzakelijk dat de samenleving een goed inkomen heeft om onder andere de schokken van crises op te kunnen vangen.