Argentinië geeft incentives voor dieselimport

De Argentijnse regering heeft donderdag nieuwe economische stimulansen aangekondigd voor raffinaderijen in een poging de invoer van diesel te stimuleren en een wekenlang tekort aan motorbrandstof, die cruciaal is voor de landbouwsector, te verminderen. Nu Argentinië te maken heeft met stijgende inflatie, benadrukte de regering in een decreet dat de stimulansen bedoeld zijn om onvoldoende raffinagecapaciteit aan te pakken in een tijd van groeiende vraag van industriële gebruikers.Dankzij de stimulansen, die donderdag van kracht worden, kunnen deelnemende raffinaderijen een belastingkrediet aanvragen dat wordt toegepast op de totale belasting op vloeibare brandstof en kooldioxide die ze betalen op hun dieselinvoer. Sommige kleinere raffinaderijen zullen volgens het decreet in aanmerking komen om een ​​extra krediet aan te vragen.Woensdag kondigde de regering een verhoging aan van het vereiste biodieselgehalte in dieselmengsels, een nieuwe poging om het tekort te bestrijden.De regering stelt dat ontwikkelingslanden bijzonder kwetsbaar zijn voor hogere brandstofprijzen, vooral voor landen die afhankelijk zijn van buitenlandse voorraden.Volgens overheidsgegevens steeg de binnenlandse vraag naar diesel in het eerste kwartaal met 14% op jaarbasis.