Amoksi: ‘We zullen geen anarchie stimuleren binnen het Korps’

De minister van Justitie en Politie (JusPol) Kenneth Amoksi, heeft gisteren in De Nationale Assemblee, uitgelegd wat de reden is van de buitenfunctiestelling van de politiefunctionarissen Raoul Hellings en Sergio Gentle. Amoksi voerde aan, dat Hellings en Gentle zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de ambtseed, het Politie Handvest en het Wetboek van Strafrecht. Ook hebben beide politiefunctionarissen volgens Amoksi, gedragingen vertoond die niet in een gedisciplineerde organisatie thuishoren.
‘’Als ambtenaren van politie zich schuldig maken aan gedragingen en handelingen die in strijd zijn met hun ambtseed, kan ingevolge artikel 39 van het Politie Handvest, door de korpschef worden overgegaan tot een buitenfunctiestelling‘’, lichtte Amoksi toe. In het geval van Hellings en Gentle, bestaat volgens Amoksi het vermoeden, dat zij zich aan ernstig plichtsverzuim of strafbaarheid schuldig hebben gemaakt, vandaar dat besloten is ze buiten functie te stellen. ‘’Er zal een tuchtrechtelijk dan wel strafrechtelijk onderzoek worden verricht. Indien noodzakelijk kan de buitenfunctiestelling door de minister van Justitie en Politie met een week worden verlengd‘’, aldus Amoksi.
Hij verklaarde, dat er in een gedisciplineerde organisatie niet kan worden toegestaan, dat politiefunctionarissen onwettig afwezig zijn geweest van dienst. Uit feiten is het volgens Amoksi niet gebleken, dat het om ziekte ging. Het afwezig zijn had volgens de minister te maken met het houden van protestacties, waarvoor overigens ook geen vergunning is aangevraagd. Volgens Amoksi kan niet toegelaten worden, dat politiefunctionarissen dienstvoertuigen op oneigenlijk wijze inzetten bij protestacties. ‘’Dit terwijl de dienst verstoken is van deze vervoersmiddelen. Deze voertuigen worden van brandstof voorzien ten koste van de staat. Deze handelingen leiden tot normvervaging binnen het korps, hetgeen niet geaccepteerd zal worden.‘’
Indien JusPol geen maatregelen tegen de politiefunctionarissen had getroffen, zou dit leiden tot aantasting van het gezag van de korpsleiding en het stimuleren van anarchie binnen het korps. ‘’Corrigerend optreden is derhalve van enorm belang.‘’ Amoksi zegt dat het vermoeden bestaat, dat de twee politiefunctionarissen schuldig zijn aan, belediging van het openbaar gezag, opruiing en verstoring van de openbare orde, zoals respectievelijk omschreven in de artikelen 173, 177 en 179 van het Wetboek van Strafrecht. ‘’De buitenfunctiestelling is een bevoegdheid die toekomt aan de minister van Juspol en de Korpschef en is binnen de politieorganisatie gebruikelijk. Zonder een buitenfunctiestelling kan het onderzoek belemmerd, dan wel beïnvloed worden naar het oordeel van de korpschef. Tot slot zijn er wettelijke procedures gevolgd bij het uitvoeren van de buitenfunctiestelling‘’, aldus Amoksi.
The post Amoksi: ‘We zullen geen anarchie stimuleren binnen het Korps’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname