Alembo typewedstrijd “het nieuwe schrijven”

In 2016 is men met een interne typewedstrijd begonnen, waar niet alleen personen maar ook teams de strijd tegen elkaar aan konden gaan. In 2019 vond de eerste (landelijke) editie plaats. De jaren daarvoor (2018) en daarna (2020 | 2021) werden er alleen interne wedstrijden gehouden, omdat een evenement niet mogelijk was.Dit jaar werd er voor de tweede keer een landelijke Typewedstrijd georganiseerd.
Christopher Gits, manager Communicatie van Alembo, vertelt aan de krant, de reden waarom Alembo de Landelijke Typewedstrijd heeft georganiseerd is, omdat we in het digitale tijdperk leven en in Suriname en de rest van de wereld automatisering en digital transformation in volle gang zijn. Volgens Gits, is typen in dit kader “het nieuwe schrijven” en daarom een belangrijke vaardigheid om over te beschikken.
De Landelijke Typewedstrijd is in lijn met SDG 4 Kwaliteitsonderwijs. “ Met deze landelijke typewedstrijd willen wij werken aan die SDG’S, welk een van de doelstellingen SDG’s van Alembo is, maar ook een stukje bewustwording en aandacht vragen voor de typevaardigheid, omdat als je sneller kan typen, je ook wat efficiënter bent, dan iemand die niet snel kan typen”, aldus Gits.
Als (financieel) gezond, en modern functionerende organisatie met vele diverse talenten wil Alembo op een duurzame, vernieuwende en ondernemende wijze bijdragen aan de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties (VN). Dat doet Alembo intern, voor de Alembo medewerkers, en extern in samenwerking met andere organisaties. Alembo is graag participatief betrokken en de visie en passie van de samenwerking is in lijn met de Alembo cultuur.
Via http://digismart.Sr kan worden meegedaan aan de Typewedstrijd. Deze typewedstrijd is voor iedereen beschikbaar. ” Opleiding maakt niet uit, want iedereen moet met een toetsenbord kunnen werken en kunnen typen tegenwoordig”, aldus Gits.
Gits stelde, dat het enige vereiste is, een goedwerkende laptop en goede netwerkverbinding, omdat je van huis uit gaat typen.
De voorronde is gestart op donderdag 21 juli 2022 en duurt tot en met woensdag 3 augustus. De top 5 zal het dan op zaterdag 6 augustus opnemen tegen de top 5 van Alembo.
The post Alembo typewedstrijd “het nieuwe schrijven” .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname