Advies aan regering en team Organic

Suriname en de Sranansma op de 1e plaats!. Deze zou de strijdkreet, leuze, slogan of adagium van elke Surinamer dienen te zijn. Maar direct in het verlengde hiervan zeg ik: “we dienen deze wel te leven en niet alleen te uiten”. We moeten dat terugzien in onze daden. Klein of groot, rood, zwart, rose, paars, groen, geel, blauw, wit of bruin en wat voor religieuze overtuiging dan ook.  Elke Surinamer die dit miskent of niet onderkent,  kan gerust gekwalificeerd worden als een mislukking van of de omgeving of maatschappij waarin deze is opgegroeid, de ontwikkeling van het persoonlijke karakter van deze of een combinatie van allemaal.Het gaat nog steeds mijn verstand te boven dat er nog steeds mensen zijn in onze maatschappij die de volgende mening hebben. Namelijk, dat het geven van staatsposities of posities aan de staat verwante staatsbedrijven of uitgifte van domeingronden aan politieke vrienden of families de dood-normaalste zaken zijn. Dat deze wetenschappelijk onderlegd zijn, maakt het ethisch nog niet rechtvaardig. Erger, dat  het komt van mensen met een hoge sociale – of politieke functie. Het zegt alles  over onze sociaal politieke cultuur, de kwaliteit van ons sociaal-politiek systeem, alsook over het denken en de karakters van onze politici. Tevens is het een bevestiging dat we niet uit die vicieuze cirkel zullen komen als we niet in staat zijn dit systeem te breken c.q. te vernietigen. En wij allen kunnen hieraan een bijdrage leveren door onze monden niet meer dicht te houden bij onrechtvaardigheid of corruptie, omdat het gaat om onze vrienden, familie, partijgenoten, coalitiegenoten, verenigingsgenoten, etnische genoten of geloofsgenoten. We need to do it now! Ik kan eventueel proberen te begrijpen zij die direct of indirect voordeel hieraan hebben, hun standpunt van recht praten wat krom is of andersom. Maar dat het goed is voor het land, dat is geenszins het geval.Ik blijf pogingen wagen en hoop ik ondersteuners te vinden in het volgende specifieke. Ik roep hierbij op: de president, de vicepresident, de totale regering, DNA voorzitter, de hele parlementaire coalitie, de totale oppositie  (parlementair en buiten parlementair), Team Organic: AUB zet Suriname op de 1e plaats. Laten we nalaten alles wat Suriname duurzaam zal schaden en laten we eens samen doen wat nodig is om Suriname uit de crisis en impasse te halen.

Laat arrogantie en ego’s varen. Laat politieke steekspelletjes en geheime agenda’s achterwege. Laten we Suriname niet opdelen in etnische en belangen blokken. Laat onze jacht naar staatsmacht ons niet dronken en blind maken en Suriname meer schade berokkenen dan wat nu het geval is.  Laten we Suriname niet uitzuigen als politici en gebruiken als wingewest c.q. gokhuis. De meeste eisen van Organic movement zijn gerechtvaardigd. Sommige kunnen per direct worden gerealiseerd, sommige  binnen een paar weken en andere weer een paar maanden of jaar, omdat beleid hiertoe aangepast dient te worden. We hoeven niet achter deze mensen persoonlijk te staan, maar wel achter de eisen. Het verstand en wijsheid moeten nu gaan prevaleren boven domme trots en enge belangen.

Aan de regering en Organic vraag ik dit specifiek: DOE wat nodig is nu om Suriname te redden. Passen jullie het ABC van onderhandelen toe. Op principes gebaseerde onderhandelingen. Dat betekent dat we de emoties parkeren, naar de belangen kijken van het volk, de regering en de organisaties. Graaf je niet in met je standpunten waarvan we redelijkerwijs weten dat deze niet direct haalbaar zijn en wat meer tijd verdienen. Realiseer quick wins. Betrek objectieve instituten en expertise. Denk na over het alternatief als je geen overeenkomst bereikt. Realiseer tenslotte een wijze overeenkomst in het belang van alle Surinamers en waar Suriname op de 1e plaats staat.

Steven Alfaisi, Voorzitter DOE