Adolphina Wolphina Eliante (Fine) Peerwijk (61) Lelystad 9-11-2022

Amsterdam 15 november 2022
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Here, die hemel en aarde heeft gemaakt.
Psalm 121

Bedroefd, maar dankbaar dat wij van alle goeds, wijsheid en levenslust hebben mogen genieten, delen wij mee, dat mijn lieve moeder, geliefde zus en tante, van ons is heengegaan.

Adolphina Wolphina Eliante (Fine) Peerwijk
geboren Distrikt Suriname 22-10-1961overleden Lelystad 9-11-2022

Soms zwijgt de muziek, maar is het lied nog niet ten einde.
De ongespeelde noten blijven zweven in de lucht,de ongezongen woorden veranderen in een zucht.Een zucht van verdriet en gemis,van alles wat niet meer is,en nooit meer komen zal.
Maar in de verte klinkt zacht een melodie,een melodie van herinneringen, van alles wat geweest isen nooit verdwijnen zal.
Een melodie van hoop en liefde, die de weg plaveit.De lange, hobbelige weg die we moeten gaan, totdat alle tranen zijn geschreid.

De dankdienst en afscheid zullen plaatsvinden op donderdag 17 november 2022 om 13.00 uur in het afscheidshuis Amsterdam Zuidoost, Hoorneboeg 1 te Amsterdam.
Fine wordt omstreeks 14.45 uur muzikaal begeleidt naar haar laatste rustplaats op begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, te Amsterdam.
Wij bieden u de mogelijkheid live de plechtigheid mee te volgen via onderstaande link; https://play.quickchannel.com/play/vcw2kic
Wachtwoord is op te vragen bij een van de nabestaanden.

Namens de nabestaanden:Kimberley Peerwijk,Renate Peerwijk en gezin,Militta Peerwijk en gezin,King en Najat Peerwijk en gezin,Gilliano Peerwijk en gezin,Saskia Peerwijk en gezin,Molina Peerwijk en gezin,Ifna Peerwijk en gezinen Fariza Sbaa