Actievoerders slapen vanaf donderdag op straat om eisen kracht bij te zetten

Op de derde protestdag zetten de actievoerders onder leiding Team Organic hun protest voort bij het regeringsgebouw alwaar de vergadering van de Raad van Ministers wordt gehouden. Inmiddels verloopt vandaag het ultimatum van 48 uur dat Organic had gesteld aan de regering. “Wij eisen goed, transparant bestuur en om zulks af te dwingen zijn er zeven redelijke punten genoemd waarop wij binnen 48 uur een reactie willen”, zegt de organisatie in een persbericht.
Organic stelt dat in de reactie van president Chan Santokhi is aangegeven dat er zaken op orde worden gesteld, zonder enige termijn te verbinden aan deze toezeggingen. “Zolang we geen concrete handelingen zien, gaan wij door. We kijken uit naar woensdag. Vanaf donderdag zullen wij op straat slapen om onze eisen kracht bij te zetten en verwachten onmiddellijke actie vanuit de regering.”
Afgelopen maandag heeft de groep besloten actie te voeren tegen het beleid van de regering-Santokhi. Organic zegt dat het volk pinaart terwijl er een ander traject was toegezegd. “Wij zijn op geen enkele wijze uit op wanorde, maar maken wel gebruik van ons democratisch recht om onze mening te uiten omdat we weten dat velen het zwaar voelen. Als u hardleers bent, moeten wij schreeuwen.”
Foto: Suriname GoOrganic eist goed, transparant bestuur en om zulks af te dwingen zijn er zeven redelijke punten genoemd waarop zij binnen 48 uur een reactie wil. “Bepaalde beslissingen zijn met een pennenstreep genomen en ondertekend, en kunnen dus ook stante pede worden herroepen. Wat wij zien is dat er maatregelen genomen worden om gaten in de begroting op te vullen door te schuiven met gelden van de ene naar de andere post, en zo probeert zaken draaiende te houden. Echter is de regering daar totaal niet eerlijk en transparant over. En solt constant met het volk door mooie verhalen op te hangen en te denken dat iedereen buiten deze kleine kring dom is.”
Twee maatregelen die op dit moment zeer funest zijn voor het volk, dat al zoveel heeft moeten inleveren, zijn de oneigenlijke verhogingen van het EBS-tarief. Door experts is dit uitgerekend en is gebleken dat Staatsolie veel te veel vraagt voor geleverde stroom, wat vervolgens wordt afgewenteld op het volk. De schijnbewegingen van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) voor uitgestelde subjectsubsidie zijn een lokkertje, en een doolhof voor de kleine gebruiker.
De andere maatregel is de steeds maar verhoogde benzineprijzen, waardoor mensen de auto moeten laten staan terwijl het openbaar vervoer – na twee jaar – nog geen enkele richting verbetering doormaakt. Door niet helder te zijn over het benzinebeleid, zien we al aankomen dat er grote problemen ontstaan, zoals de nu al geconstateerde lange rijen bij bepaalde pompen. En waar blijven de maatregelen tegen de enorme benzinesmokkel?, vraagt Organic zich af.
Foto: Suriname Go“Regering: dit zijn overduidelijke signalen van onvoldoende sturing van beleid. Op het bedrijfsleven doen we een beroep om ons in de komende dagen te ondersteunen door werknemers de gelegenheid te bieden te protesteren, want ook u voelt het. Veel arbeidsplaatsen zijn al verloren gegaan, hoeveel moeten er nog volgen?”
De demonstranten zijn vandaag om 10.00 uur bij het Kabinet van de Vicepresident en verwachten dat de daar aanwezige ministers het volk te woord zullen staan. “Zij zitten daar dankzij de Surinamers en worden betaald uit de belastinggelden. Het dienen van Suriname is hun opdracht, zoals beloofd en toegezegd in de eedaflegging.”