Achterstallige e-ID kaarten door vertraagde productie Servische leverancier Vlatacom

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), werkt er al een geruime tijd aan de overstap te kunnen maken naar elektronische ID-kaarten (e-ID). Duizenden burgers wachten al geruime tijd op hun e-ID kaart. Ramon Koedemoesoe, Abop-lid heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) verklaard, dat ongeveer 75% van onze burgers, al in het bezit is van een e-ID kaart. “Voor de resterende 25% wil de overheid voorlopig een voorziening treffen, door de ID-kaartenwet te wijzigen, zodat zij zich ook aan hun burgerplicht kunnen houden”,  aldus Koedemoesoe.
Hij vertelde dat de bedoeling van de wijziging in de ID-kaartenwet, verlichting moet brengen voor burgers die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een e-ID kaart. “Wij weten allemaal wat voor irritatie de samenleving doormaakt bij de loketten van de instanties, omdat ze nog niet over hun e-ID kaart kunnen beschikken”, zei Koedemoesoe.
Hij haalde vervolgens aan, dat het probleem echter niet bij CBB ligt, maar bij de Servische leverancier Vlatacom. Koedemoesoe zei dat het CBB onlangs ook al meegedeeld heeft, dat de leverancier, waarmee zij een samenwerking zijn aangegaan om de elektronische ID-kaarten te maken, niet in staat is, het materiaal binnen 15 maanden te leveren. Vanwege de oorlog in Oekraïne is er volgens Koedemoesoe, ook wat vertraging ontstaan. “Vlatacom heeft te kampen met een achterstand in de productie van niet bedrukte kaarten.” Volgens Koedemoesoe kunnen de aanvragers hierdoor nog steeds niet over hun e-ID-kaart beschikken en worden zij bij het doen van hun burger- en bankzaken belemmerd.
“Wij doen een beroep op de regering, na de goedkeuring van de wet, en haar wijziging, met gepaste en duidelijke informatie te komen voor het volk.  Wij kijken uit naar een strategisch plan om dit probleem tot het verleden te doen behoren”, aldus Koedemoesoe.
The post Achterstallige e-ID kaarten door vertraagde productie Servische leverancier Vlatacom .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname