Abop ‘niet verantwoordelijk’ voor handelingen Bordo

door Ivan Cairo
PARAMARIBO — Abop is niet verantwoordelijk voor wetsovertredingen die gepleegd worden door leden of toppers van de partij. Ook niet voor eventuele handelingen van hoofdbestuurslid Joël ‘Bordo’ Martinus, die door justitie gezocht wordt op verdenking van het plegen van zeer ernstige strafbare feiten.
Abop-woordvoerder, Humphrey Dundas, merkt op dat Suriname een rechtsstaat is en dat elke burger, dus ook leden van de organisatie, verantwoordelijk zijn voor hun daden mochten die indruisen tegen de wet. De partij kan daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen. Abop heeft, aldus de woordvoerder, kennis genomen van de informatie dat Martinus wordt opgespoord op verdenking van onder andere moord, drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en witwassen

“Het kan dat de partij hiervan schade zal ondervinden, maar dat hoeft ook niet”

Of deze kwestie schade zal toebrengen aan de partij zal de toekomst moeten uitwijzen meent hij. “Het kan dat de partij hiervan schade zal ondervinden, maar dat hoeft ook niet”, aldus Dundas. Abop wacht de resultaten af van het onderzoek naar de aantijgingen tegen het bestuurslid. Dundas meldt dat Bordo al geruime tijd inactief is in de partij en het bestuur. De partij ziet zijn de opsporing als een actie van justitie, zoals gebruikelijk is tegen elke gewone burger ten aanzien van wie er verdenkingen zijn dat die strafbare feiten heeft gepleegd.
Vooralsnog heeft Bordo de status van verdachte en velt de partij, aldus Dundas, geen oordeel. “Dat is ons standpunt”. Wie zich bezighoudt met zaken die het daglicht schuwen, is volgens hem bekend met de consequenties en dient die ook te dragen. Dundas vindt het jammer dat deze kwestie op sociale media in de politieke en zelfs etnische sfeer wordt getrokken. Hij stelt dat de partij elke handeling afkeurt die niet bevorderlijk is voor de natievorming. Abop is geen voorstander van verdeeldheid, maar van “eenheid en saamhorigheid”.